Kruse Smith ønsker å bidra til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Nå er vi på jakt etter leder for miljø og bærekraft på konsernnivå og miljøleder i vår anleggsdivisjon.

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Noe for deg? Stillingsannonser legges ut i august, men ta gjerne kontakt med oss for en prat.
For konsernstilling, ring Kristin Stømer Frafjord på telefon 481 41 513. For anleggsstilling ring Bjørn Velken på telefon 918 21 425.

Bygg- og anleggsbransjen er en svært viktig og spennende bransje, og en stor verdiskaper og sysselsetter i Norge. Men bygg- og anleggsvirksomhet medfører også store CO2 utslipp. Dette ønsker vi i Kruse Smith, og bransjen totalt sett, å gjøre noe med. De siste årene har det skjedd mange positive endringer, men det er fremdeles mye å gjøre. Les gjerne vår konsernsjefs betraktninger om hva som må til. 

Som en betydelig aktør i norsk bygg- og anleggsnæring spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representerer både et ansvar og en forretningsmulighet for oss. For å kunne bidra på beste måte, må vi sørge for å drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

Til å hjelpe oss med å ta riktige valg og utvikle selskapet i riktig retning, er vi nå på jakt etter en person som er har et stort engasjement for klima og miljø, og som samtidig evner å se det i sammenheng med å sikre økonomisk bærekraft i selskapet.

I Kruse Smith jobber vi aktivt for både å redusere vårt eget fotavtrykk og samtidig gi faglige råd og mulighetsvurderinger til hjelp for våre kunder. Arbeidet med å få et grønnere og mer bærekraftig samfunn vil ikke lykkes uten at aktørene evner å samarbeide mot et større felles mål. Samtidig krever det at hver og en aktør bidrar på beste måte innenfor egen virksomhet og i egen verdikjede.

I Kruse Smith har vi satt oss et ambisiøst mål. Vi skal redusere klimaavtrykket per million kroner i omsetning med 50% fra 2013 til 2025. Vi benytter den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protoco (GHG-protokollen) for å beregne våre utslipp. Klimaregnskapet for 2020 viser at vi allerede har kuttet 48%. Vi ligger derfor godt i forkant på å nå vårt mål.

Personen vi søker må kunne jobbe strategisk og overordnet, men må også se glede i å jobbe operativt og bidra aktivt i selskapets ulike forretningsenheter, samt være en ressurs mot våre kunder.

Utvikling mot en grønnere bygg- og anleggsbransje skyter stadig mer fart. Det skyldes flere forhold. Kanskje de tre viktigste er at 1) markedet etterspør bærekraftige bygg fordi man erfarer økt etterspørsel for bærekraftige løsninger, 2) det offentlige setter tydelige krav til entreprenørene både med hensyn til materialbruk og utslipp på byggeplass og 3) leverandørene tvinges til å jobbe mer bærekraftig for å komme i posisjon til å bli valgt. Som en konsekvens av alt dette øker tilbudet av mer bærekraftige materialer og maskiner. Det blir en god sirkel.

I Kruse Smith er vi opptatt av å bidra for å skape en grønnere bygg- og anleggsbransje, og deltar i flere bransjenettverk. Som eneste entreprenør er vi valgt ut til å delta i et nytt digitaliseringsråd, nedsatt av Kommunal- og moderniseringsministeren, som skal være pådriver for klimavalg i byggenæringen.

Dersom du synes det virker spennende å jobbe med dette hos oss, så hører vi gjerne fra deg. Stillingsannonser legges ut i august, men ta gjerne kontakt med oss for en prat.

For konsernstilling ring Kristin Stømer Frafjord på telefon    481 41 513. For anleggsstilling ring Bjørn Velken på telefon 918 21 425.
Alternativt kan du sende oss en epost til hr@kruse-smith.no merket med “Miljøsjef konsern” eller “Miljøleder anlegg”.  Om du skriver ned din kontaktinformasjon, så varsler vi deg når stillingen legges ut.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith