Tegningsløse byggeplasser positivt for unge fagarbeidere

Jon Syrtveit og Sissel Leire

På leilighetsprosjekt Nybyen i Sandefjord, som Kruse Smith bygger for Inter Eiendom er snittalder på betongarbeidere 30 år. Her eksisterer ingen tradisjonelle 2D tegninger. Alt ligger i modellen, og kan enkelt hentes frem av alle på iPad eller i BIM-kiosk.

  • Å bygge etter modell er veldig bra. Du ser hva du bygger. Tradisjonelle tegninger er mye streker og tall, og andre har bestemt hva som er viktig å fremheve. I modellen kan jeg finne akkurat det jeg ønsker og trenger. Vi som jobber på byggeplassen blir mer selvgående, forteller Sturla Heldal Christiansen

Sturla er en av flere betongarbeidere fra Kruse Smith som er i full sving med å armere og støpe den 3 300 kvadratmeter store parkeringskjelleren som skal understøtte fire leilighetsbygg. Samtlige vi snakker med er svært fornøyd med denne digitale utviklingen. Litt usikkerhet var det i starten, kombinert med litt bratt læringskurve. Men nå ønsker ingen seg tilbake til papiret.

  • Armeringstegninger kan være vanskelige å forstå. I modellen er alt enkelt tilgjengelig. Det er ganske mye likt med dataspill, både når det gjelder navigasjon og grensesnitt. For oss som spiller er det veldig enkelt å bruke en BIM-kiosk, forteller Sturla.

Nå kommer de eldre til oss

Innføring av modell og utfasing av tegninger gjør noe med den gjensidige avhengigheten på byggeplassen. Erfaringen de eldre sitter på er fremdeles svært verdifull, men behovet for å spørre om råd er ikke lenger bare fra de unge mot de eldre.

  • Før spurte vi de eldre på plassen om hjelp med tegningene, nå kommer de til oss og spør om hjelp til modellen, forteller Sturla. Det er klart at vår erfaring med data og dataspill gir oss et fortrinn i overgangen fra papirtegninger til modell.

Bas, Ole Morten Aakre kan bekrefte det Sturla forteller. Tidvis har han hatt lyst til å kaste paden i betongen, men nå føler har seg komfortabel med den digitale modellen. Han er begeistret for at dette endelig ser ut til å etablere seg på byggeplassene.

  • Første gang jeg hørte om dette må ha vært i 1995. Det er godt at det endelig ser ut til å bli virkelighet og satt i system. Men jeg tror det må et snev av tvang til for å få dette innført. Hadde vi kunne velge mellom modell og tegninger, så hadde vi nok valgt tegninger, sier Ole Morten.

Han trekker særlig frem at paden er veldig fin å ha når det skal gjøre avklaring og vurderinger på plassen, og ikke minst fordelen med at det alltid er siste tegningsversjon som er tilgjengelig. Han vet ikke hvor mange ganger ting har måtte gjøres om igjen fordi man har bygget på gamle tegninger. Det er mye tid, penger og frustrasjon spart i å gjøre alt riktig med en gang.

Økt eierskap og bedre kvalitet

Kruse Smiths BIM-koordinator, Aina Celine Haugland, er svært fornøy med hvordan den digitale modellen har blitt mottatt på byggeplassen. Hun ser flere positive forhold knyttet til bruk av modell;

  • Fagarbeidere får alt de trenger og har behov for i modellen. De trenger ikke få tegninger i ulike størrelser og med ulik detaljeringsgrad. Info er tilgjengelig for alle når de trenger det, både i BIM- kiosk og på pad, forklarer Aina. Og fortsetter
  • Modellen gir oss mulighet til å ta ut helt eksakte punkter for plassering av konstruksjonselementer. Det setter oss i stand til å utføre stikningsarbeider på tomten selv, uten bruk av innleide stikningsingeniører. For oss gir det bedre flyt i produksjonen og større eierskap til byggeprosessen hos våre egne fagarbeidere.

Økt eierskap til prosjektet og arbeidsoppgavene er absolutt en positiv effekt av å ta i bruk modell. I alle fall er det erfaringen til betongformann Svenn Vidar Hahn.

  • Før var det jeg og prosjektledelsen som skulle ha kontroll og oversikt over eventuelle feil og mangler i tegningene. Nå får jeg besøk på kontoret av betongarbeidere som informerer meg at det er mangler i modellen på arbeidsoppgaver litt frem i tid. Da er det bare for meg å kaste meg rundt til prosjekterende for å rette opp slik at vi ikke får stopp i produksjonene eller bygger noe som ikke er skikkelig gjennomtenkt, sier han.

Med full tilgang til informasjon på eget fagområde blir alle mer ansvarliggjort og opptatt av å kvalitetssikre det som skal gjøres.

  • Oppdager du noe feil, så må du gi beskjed. Det er slik vi blir bedre. Her tar de unge virkelig ansvar, oppsummerer betongformannen.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith