Solon kjøper Kruse Smith Eiendom

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Styreleder Sissel Leire i Kruse Smith AS og administrerende direktør Stig L. Bech i Solon Eiendom ASA. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Solon Eiendom ASA (Solon) kjøper selskapet Kruse Smith Eiendom AS (KSE), og overtar med dette cirka 660 boliger i produksjon og en tomtebank på om lag 2500 tomter.

Det meste av eiendomsporteføljen som Solon overtar gjennom KSE er i og rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand.

– Kjøpet av KSE styrker vår posisjon i markeder der vi allerede er etablert, og gir oss fotfeste i deler av Sør-Norge hvor vi ser stort potensiale for ekspansjon. Samlet forsterker transaksjonen Solons posisjon som arkitektur- og kvalitetsorientert boligutvikler i noen av Norges største markeder, sier administrerende direktør Stig L. Bech i Solon Eiendom.

I børsmeldingen om transaksjonen informerer Solon blant annet om at vederlaget knyttet til overtagelsen for 100 prosent av aksjene i KSE, er 608 millioner kroner som inkluderer oppgjør for intern gjeld. Vederlaget er basert på underliggende eiendomsverdier i KSE på omtrent 2,3 milliarder kroner.

Bech understreker betydningen av at staben i KSE, som kjenner porteføljene og de lokale markedene, blir med videre inn i Solon.

Kruse Smith er Norges største privateide entreprenørselskap og eiendomsutvikler, og etablerte KSE i 2012. Selskapet har siden opprettelsen vært en viktig faktor for Kruse Smith-konsernets utvikling av boliger og næringsbygg på attraktive tomter.

– Med endrede tider oppstår nye behov, og vi ser at tidspunktet for å avhende eiendomsvirksomheten er gunstig nå. Det gir oss også ekstra økonomiske muskler og krefter i arbeidet med å utvikle Kruse Smiths entreprenørvirksomhet videre. Samtidig har det vært viktig å finne en kjøper som kan øke verdiene som ligger i KSE og videreutvikle tomtebanken. Vi er derfor svært tilfredse med at vi og Solon er kommet til enighet, sier styreleder Sissel Leire i Kruse Smith.

Både Leire og Bech trekker frem at KSE kompletterer Solons eksisterende eiendomsportefølje, samtidig som de to selskapene passer godt sammen fordi de jobber etter de samme kvalitetsprinsippene.

– Selskapet har en tomtebank med svært gode beliggenheter, en jevn produksjon i alle markedene og en stab med høy kompetanse. Totalt passer dette kjøpet svært godt inn i vår vekstambisjon, sier Bech, som også håper at entreprenørvirksomheten i Kruse Smith vil bli en samarbeidspartner i mange prosjekter fremover.

Pareto Securities har vært tilrettelegger av transaksjonen, som er en av de største eiendomstransaksjonene i 2019.

– Det er god industriell logikk i transaksjonen for både kjøper og selger. Kruse Smith vil gjennom transaksjonen rendyrke entreprenørvirksomheten, mens Solon vil få fotfeste og tomtebank i større deler av landet, sier Thomas Fjeld, partner i Pareto Securities.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

 

Kontakt:
Stig L. Bech, adm. dir. Solon Eiendom ASA, mobil 913 72668, e-post: slb@soloneiendom.no
Sissel Leire, styreleder Kruse Smith, mobil 917 49 530, e-post: sissel.leire@kruse-smith.no

 

OM SOLON EIENDOM ASA

 • Solon er et børsnotert selskap og en av Oslo-områdets ledende utviklere av boligprosjekter.
 • Konsernet erverver og utvikler nye eiendommer, og styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomter til ferdigstillelse og salg av boliger.
 • Solon har frem til nå fokusert på prosjekter i Oslo-regionen (inklusive Akershus, Lier, Drammen og kyststripen i Vestfold/Østfold).
 • Konsernet omfatter også Solon Utvikling som eier større næringseiendommer med potensiale for boligutvikling, og Solon Fritid som utvikler fritidseiendom (for tiden på Hafjell og i Hemsedal).
 • Konsernet har cirka 500 boliger i produksjon og en tomtebank på ca. 4900 boliger. Solon legger vekt på høy kvalitet i funksjonalitet og arkitektur.
 • Solon Eiendom ASA hadde i 2018 en omsetning på 924,0 millioner kroner og et ordinært resultat på 133,9 millioner kroner.

 

OM KRUSE SMITH

 • Kruse Smith AS er Norges største familieeide entreprenør og eiendomsutviklingsselskap, med 830 ansatte og en omsetning på over 4 milliarder kroner i 2018.
 • Selskapet ble etablert i 1935, og er anerkjent innen bygg- og anleggsbransjen for sine kvalitetsleveranser og for å ta i bruk nye metoder og ny teknologi, blant annet knyttet til digitalisering.
 • Konsernet organiserte eiendomsvirksomheten som eget selskap i 2012. Kruse Smith Eiendom har siden etableringen blitt en betydelig eiendomsutvikler, med sitt primære markedsområde rundt de største byene i Sør-Norge.
 • Kruse Smith Eiendom har ca. 660 boliger i produksjon og en tomtebank på ca. 2500 boliger.
 • I dag har Kruse Smith Eiendom blant annet prosjekter i Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Bergen og Oslo. Selskapet har høy kompetanse innen regulering, salg av privatboliger og salg/utleie av næringsbygg.

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith