Kirsten Flagstadsvei 1

    • Jeg sier ja til at Kruse Smith lagrer min kontaktinformasjon for å holde meg oppdatert om prosjekter og nyheter. Les mer om hvordan vi behandler informasjonen her

Kirsten Flagstadsvei 1

Meld din interesse her

Kirsten Flagstadsvei 1

Attraktive lokaler og god profilering sentralt i Vågsbygd

God profilering i nyoppført bygg, kan tilpasses BTA fra ca. 111 -1591 kvm

Leie pr. kvm: kr.1.500,- pr. år ekskl. mva ferdig innredet

Gode parkeringsmuligheter i og utenfor bygget.

Beliggenhet:

Eiendommen ligger sentralt i Vågsbygd, ved Lumberkrysset, på hjørnet av Vågsbygdveien og Kirsten Flagstads vei.  Eiendommen ligger langs aksen mellom Vågsbygd Senter og Lumber som er under utvikling til et område for ny bolig- og næringsvirksomhet. Eiendommen ligger i gangavstand fra Vågsbygd Senter og skolene i området.  Meget god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon med bl.a. ny planlagt Metrostasjon rett ved eiendommen. Gode parkeringsmuligheter. Lokalene har svært god eksponeringsmulighet mot Vågsbygdveien og rundkjøringen. Byggeår: 2014 Areal:  Areal til eksklusivt bruk: fra ca 111 – 1591 kvm BTA Areal inkl. andel fellesareal: ca 124 – 1781 kvm BTA

Alle lokaler er arealmessige fleksible.

Bygg:

Kirstens Park er et stort eiendomsprosjekt i regi av Kruse Smith Eiendom AS.  Prosjektet består av 4 byggetrinn hvorav trinn 1og 2 nå er ferdig oppført.  I prosjektet er det leiligheter fra 3. etg og oppover. Flere av de øvrige lokalene er allerede solgt/utleid.  Blant eksisterende leietakere kan nevnes dagligvareforretningen Rimi, tannlege, regnskapskontor, Pizzabakeren, renseri/vaskeri, solstudio, frisør og hudpleie.

Innhold:

Kontor-/næringsarealer med heisadkomst i 2.etg som vender ut mot Vågsbygdveien samt rundkjøringen. Utleier er meget fleksibel i størrelse og oppdeling/sammenslåing av lokaler til egnet bruk. De ledige lokalene er i utgangspunktet delt opp slik:

2.etg:

Lokale A: Ca 111 kvm BTA kontor/nærings lokaler som vender mot Kirsten Flagstadsvei.

Lokale C: Ca 210 kvm BTA kontor/nærings lokaler som vender mot Vågsbygdveien.

Lokale B: Ca 446 kvm BTA kontor/nærings lokaler med store vindusflater som vender ut mot Vågsbygdveien.

Lokale G: Ca 416 kvm BTA kontor/nærings lokaler med store vindusflater i «buen» mot krysset av Kirsten Flagstadsvei og Vågsbygdveien.

3.etg:

Lokale E: 283 kvm BTA rålokale til kontor/næring

5.etg:

Lokale F: 125 kvm BTA ferdig innredet for kontorer

Standard:

Lokalene er uinnredet (med unntak av lokale i 5.etg) og kan leveres ferdig for leietager etter leietagers spesifikasjoner. De vil uansett bli tilknyttet felles ventilasjons- og kjøleanlegg.

Energimerking:

Utleier opplyser at energiattest vil bli fremskaffet.

Parkering:

Gode parkeringsmuligheter i parkeringsanlegg etter nærmere avtale med utleier. I tillegg er det mulighet for nærmere 60 biloppstillingsplasser til sammen på nabotomtene.

Leietid:

Etter avtale med utleier – lengre leieavtaler foretrekkes.

Fellesutgifter:

En forholdsmessig del av byggets fellesutgifter kommer i tillegg til leien.  Fellesutgiftene fordeles etter areal.  Felleskostnadene faktureres akonto sammen med husleien og avregnes når regnskap for felleskostnader foreligger.  Leietaker har rett til innsyn i regnskapet.  Årlige fellesutgiftene for dette lokalet er estimert til kr. 200,- pr. kvm

Sikkerhet:

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet.  Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer ett års forpliktelser iht. til leiekontrakt.

Overtakelse:

Etter nærmere avtale med utleier.

Antydet leie:

Antydet årlig leie pr. kvm utgjør kr. 1.500,- + mva ferdig innredet. Utleier er også åpen for salg av næringsseksjonen etter nærmere avtale.

Visning:

Ved henvendelse megler.

Se også vår annonse på Finn.

Meld din interesse her