Program konferansen 15. september 2016

Konferansen starter kl. 08.30 og slutter kl. 16.30. Registrering fra kl. 08.00

 

08.30: Velkommen til Kruse Smith konferansen 2016

Kruse Smith og Multiconsult ønsker velkommen til årets konferanse.

Christian Nørgaard Madsen, CEO / Administrerende direktør, Multiconsult

Jan A. Hestås, Konsernsjef, Kruse Smith

 

08.45: Behovet for endring i byggebransjen

Bygg 21 jobber for økt produktivitet, bærekraft og kvalitet gjennom å bedre samspillet mellom aktørene i bygg og eiendomsnæringen.

Sverre Tiltnes, Programdirektør Bygg21

Se foredrag her.

 

09.05: VDC – Virtual Design and Construction

Martin Fischer fra Stanford University har jobbet med forene teknologi og samhandling mellom mennesker i en årrekke. Dette arbeidet er samlet i prosjektgjennomføringsmetodikken Virtual Design and Construction. Lær mer om VDC direkte fra kilden.

Martin Fischer, Director, CIFE Stanford University

Se foredrag her.

 

09.50: Ny verktøykasse for nye utfordringer

ROM Eiendoms rolle, perspektiver på fremtidsrettet byutvikling, og vurderinger rundt god prosjektgjennomføring.

Petter Eiken, Administrerende direktør, ROM Eiendom

Se foredrag her.

 

10.20: Nye arbeidsformer krever nye kontraktsformer

Samspillskontrakter er for alvor på veg inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjøres i praksis. Metier har utviklet kontraktsmodul for 2 varianter av samspill.

Morten ChristensenMetier

Se foredrag her.

 

10.40: Pause

 

11.00: BIM – Fordeler for alle. Hvordan jobber entreprenørene for å tilpasse seg endringene i bransjen.

Som den toneangivende bransjeforeningen innen bygg- og anlegg er EBA sterk engasjerte i utviklingen av bransjen. Kari Sandberg er personlig involvert blant annet som leder av EBAs BIM utvalg

Kari Sandberg, Administrerende direktør, EBA

Se foredrag her.

 

11.10: Innvolverende Planlegging og Prosjektering i Veidekke

Veidekke vant Byggebransjens Innovasjonspris for arbeidet med konseptet involverende planlegging. Dette er Veidekkes planleggingskonsept for prosjektbasert produksjon.

Sigmund Aslesen, Forsknings- og Utviklingssjef, Veidekke

Se foredrag her.

 

11.40: Fra BIM til VDC

Hovedsatsningen for Kruse Smith sitt Forbedrings- og utviklingsarbeid er satsningen rundt VDC. Hør hvordan vi har tilpasset våre prosjekteringsrutiner og hvordan vi jobber for å effektivisere byggeplassene våre.

Gunnar Skeie, Utviklingsleder VDC, Kruse Smith

 Se foredrag her.

 

12.10: VDC og automatiseret design i MT Højgaard

Med VDC gjennemfører MTHøjgaard projektene virtuelt, før de bygger i virkeligheden. Men hvordan gøres dette i praksis – og hva krever det, av integrere kompetanse, prosesser, teknologi og samarbeid i VDC-labben. Og hvordan understøtter automatisering af design det at analysere flere alternativer og få et bedre projektgrundlag.

Ole Berard, Department Manager, VDC Models, MT Høygaard
Brett Young, CEO, BuildingSP

Se foredrag til Ole Berard her.

Se foredrag til Brett her.

12.40: Lunsj

 

13.40: Forny og forbedre – moderne vegutbygging

Nye Veier AS ønsker å være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Utstrakt bruk av ny teknologi og moderne metoder for samhandling, er viktige virkemidler for å nå disse målsettingene.

Per Qvalben, Fagansvarlig Vei, Nye Veier

Se foredrag her.

 

14.10: Stangelandsmodellen, forbedringsprosesser hos Stangelandsgruppen

Stangeland Maskin AS fokuserer kontinuerlig utvikling og forbedring av selskapets produkter og tjenester. Hør hvordan de har systematisert dette arbeidet blant annet gjennom utvikling av egen programvare.

Olav Silde, HMS-K sjef, T Stangeland Maskin

Se foredrag her.

 

14.40: Pause

 

15.00: Hvordan utnytte teknologien for å skape merverdi i prosjektene

Magne Ganz er en av landets fremste eksperter på bruk av BIM. Se hvordan han bruker droner til å skape underlag for BIM modeller. Lær mer om hvordan du kan automatisere selve modelleringen ved hjelp av parametrisk konstruksjon.

Magne Ganz, Multiconsult

Se foredrag her.

 

15.30: Utfordrende og nyskapende arkitektur drevet av teknologi

Håvard Vasshaug og hans team i Snøhetta tegner et ikonisk hovedkvarter i Paris. For å kunne bruke BIM og digital samhandling med samarbeidspartnere i andre land på et prosjekt med kompleks geometri, bygger de sine egne verktøy for dataflyt. All konseptuell og parametrisk modellering blir ‘live’ linket til BIM gjennom internett, slik at Snøhetta og partnere kan bruke de beste verktøyene og samtidig designe og bygge med fullstendig synkroniserte og korrekte data.

Håvard Vasshaug, Design Technologist, Snøhetta

Se foredrag her.

 

16.00: Prosjektering, detaljering, prising og produksjon, alt direkte fra modell

eSteel er et samarbeid mellom flere aktører fra New Mexico i USA. De har automatisert sin virksomhet ved sofistikert bruk av BIM. Eksakte kalkyler hentes direkte fra automatisk detaljerte prosjekteringsmodeller. Produksjonen foregår direkte fra modellene. Prosessene er så trimmet at dette om ønskelig kan utføres i løpet av få timer.

Chris YoungbloodeSteel

Mark Mosher, eSteel

 

__________________________________________________________________________________

Utstillere

Anko – 3d-scanning og stikning fra BIM –  http://anko.no/
Catenda-Programvare, samhandling gjennom BIM – http://catenda.no/
EDR Medeso- Programvare, BIM- http://edrmedeso.com/
Interactive Norway – Interaktive skjermer – https://interactive.no/
Kruse Smith – Entreprenør og eiendomsutvikler – kruse-smith.no
Multiconsult – Prosjektering og rådgivning – www.multiconsult.no
nLink – Mobil borerobot for byggebransjen – http://www.nlink.no/
NTI Cadcenter – Programvare, BIM – http://nticad.no/
Ramirent – Stilas og rigg – http://www.ramirent.no/
Symetri – Programvare, BIM – http://www.symetri.no/
Tridify – 3D visualisering – http://www.tridify.com/
Intergraph, HxGN Smart Build: http://hexagon.com/solutions/hxgnsmartbuild

 

 

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith