Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for deg som er et registrert individ hos Kruse Smith Entreprenør AS («Kruse Smith»). Kategorier av registrerte individer er kontaktpersoner til leverandører og/eller byggherrer, jobbsøkere, besøkende av nettsiden, samt boligkjøpere.   

Erklæringen beskriver hvorfor vi samler inn personopplysningene, hvordan de brukes av oss samt hvilke rettigheter du har. Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester og utføre vår daglige virksomhet.  

Kruse Smith er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.  

Hva er personopplysninger?  

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om disse direkte eller indirekte (i kombinasjon med andre opplysninger) kan identifisere en fysisk person.  

følgende avsnitt beskrives hvilke personopplysninger vi behandler til hvilke formål.  

Personopplysninger om boligkjøpere  

Hvis vi håndterer service- eller reklamasjonssaker for deg kan vi lagre følgende personopplysninger:   

  • Navn 
  • Adresse 
  • E-postadresse  
  • Telefonnummer  

Formålet med denne behandlingen er å ivareta og følge opp Kruse Smiths kundeforpliktelser ved reklamasjoner og garantierBehandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b som sier at Kruse Smith kan behandle personopplysninger som er nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller gjennomføre tiltak på kundens forespørsel før avtaleinngåelse.  

Opplysningene vil bli oppbevart i hele garantiperioden som er opptil 5 år.   

Personopplysninger om besøkende på nettsiden 

Når du besøker www.kruse-smith.no vil vi behandle følgende indirekte identifiserende personopplysninger om deg: loggfiler som f.eks. IP-adresser, nettlesertype, operativsystemer samt bruk og navigasjon på våre nettsider.  

Formålet med denne behandlingen er å tilby deg en bedre og mer tilpasset opplevelse mens du besøker nettsiden.   

Opplysningene brukes også for å føre statistikk over hvilke sider som er mest besøkt og på hvilket tidspunkt for å tilpasse innholdet bedre til våre besøkende på nettsidene.

Personopplysninger om leverandørers og byggherrens kontaktpersoner  

Kruse Smith får levert tjenester fra ulike leverandører, inkludert enkeltmannsforetak som leverer konsulenttjenester. For å kunne inngå avtaler om levering av produkter og tjenester vil vi behandleopplysninger om potensielle og eksisterende leverandørers kontaktpersonerherunder: navn, telefonnummer og e-postadresse.  

Kruse Smith vil også levere tjenester til byggherrer i et konkret prosjekt. For å kunne inngå avtaler om levering av tjenester vil vi behandle personopplysninger om potensielle og eksisterende byggherrer sine kontaktpersoner, herunder: navn, telefonnummer og e-postadresse.  

Formålet med denne behandlingen er å kunne forhandle med potensielle leverandører og byggherrer, inngå avtale med nye leverandører og byggherrer, forvalte eksisterende leverandør– og byggherreforhold, samt avslutte avtale med leverandør eller byggherrerBehandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b som sier at Kruse Smith kan behandle personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, eller gjennomføre tiltak på leverandøren eller byggherrens forespørsel før avtaleinngåelse.     

Personopplysningene oppbevares så lenge vi har et kundeforhold med leverandøren eller byggherren. Hvis du skifter jobb, stilling eller slutter kan du kontakte oss for få begrenset, endret eller slettet personopplysningene dine.  

Personopplysninger om jobbsøkere 

Kruse Smith mottar jobbsøknader fra ReachMee. I ansettelsesprosessen vil vi behandle følgende personopplysninger om deg: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, søknad, CV, attester, uttalelser fra referanser, bakgrunnssjekker, interne vurderinger/intervjureferater, personlighetstester og evnetester, presentasjonsvideoer, vitnemål. 

Formålet med denne behandlingen er identifisere og ansette kvalifiserte søkere. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav b som sier at Kruse Smith kan behandle personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås.      

I ansettelsesprosessen behandles personopplysningene til jobbsøkere i følgende systemer som kun ansatte på HR avdelingen har tilgang til:   

  • Cut-e (evne og ferdighetstester for jobbsøkere) 
  • Reachmee (finne søkere, sammenligne CV, kontakte søkere og ansette mm.) 

Personopplysninger om abonnenter av nyhetsbrev   

Hvert prosjekt hos Kruse Smith får sin egen informasjonsside inne på www.kruse-smith-prosjekt.no. Kruse Smith sender ut et nyhetsbrev med varsel om at en ny artikkel er publisert på informasjonssiden til de som abonnerer på nyhetsbrevet.  

Ved å registrere deg for mottak av et nyhetsbrev tilknyttet et konkret prosjekt samler vi inn følgende personopplysninger om deg: e-postadresse.  

Formålet med denne behandlingen er bekrefte ditt abonnement samt informere deg om den siste statusoppdateringen i et konkret prosjekt, som blant annet informasjon om arbeid på kveldstid, forventet støy o.l.  

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din er personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a som sier at Kruse Smith kan behandle personopplysninger om deg dersom det er innhentet et gyldig samtykke.  

 E-postadressen din lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes med en gang prosjektet er ferdigstilt. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake ved å benytte avmeldingsfunksjonen nederst i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss på support@kruse-smith.no. 

Utlevering til tredjeparter 

Dine personopplysninger behandles kun av Kruse Smith og våre databehandlere som vi har inngått databehandleravtale med. Dine personopplysninger blir kun utlevert til andre når det er nødvendig for å behandle personopplysninger som nevnt i denne personvernerklæringen, eller når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre lovpålagte forpliktelser.  

Informasjonssikkerhet og lagring 

Kruse Smith har organisatoriske og tekniske tiltak iverksatt for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger som Kruse Smith er behandlingsansvarlig for vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte forpliktelser som Kruse Smith er underlagt. 

Dine rettigheter 

Som registrert har du rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som Kruse Smith er behandlingsansvarlig for. Du kan til enhver tid kontakte oss for å få rettet, begrenset eller bli slettet såfremt vi ikke har en avtalemessig eller rettslig forpliktelse til å oppbevare personopplysningene (eksempelvis garantiansvar til boligkjøpere).   

Forespørsler som nevnt over sendes til support@kruse-smith.no.  

Dersom du mener Kruse Smith ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.  

Endringer til personvernerklæringen 

Kruse Smith forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved endrede regulatoriske krav. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen, vil du som registrert bli skriftlig informert om dette. 

Kontakt oss! 

I Kruse Smith er vi opptatt av ditt personvernHvis du har spørsmål om ditt personvern er du velkommen til å ta kontakt med oss på support@kruse-smith.no, vi vil besvare din henvendelse så raskt det lar seg gjøre.  

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith