Forretningsområder

Som en komplett eiendomsaktør opererer kruse smith innen forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg, samt bolig- og eiendomsutvikling. Vi mener at samspill, troverdighet og ansvarlighet er grunnlaget for godt samarbeid.

Selv om hvert felt krever hver sin unike kompetanse, utfører derfor Kruse Smith jobben med den samme påliteligheten.

Bolig- og eiendomsutvikling

Avdelingene bolig, boligsalg og eiendomsutvikling i Kruse Smith eiendom jobber tett på eiendomsmarkedet, og utvikler prosjekter med sterk fokus på å skape merverdi for kunder og samarbeidspartnere.

Viktig kompetanse vi besitter her ligger innen prosjektledelse, akkvisisjon og konseptutvikling, prosjektutvikling innen næringsbygg, boliger og boligområder, innsikt i finansieringsmodeller og byggherrerollen.

Anlegg

Kruse Smith anlegg bygger veier, tunneler, broer, kaier, lng-tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. Vi har også en avdeling som utfører en rekke typer betongarbeid, samt bygger dammer, trebroer og kraftverk.

Kruse Smith anlegg har solid erfaring og kompetanse fra omfattende prosjekter over hele landet og lang fartstid i å gjennomføre prosjekter innen total-, hoved- og underentrepriser.

Her ligger vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere.

Bygg og byggfornyelse

Et bygg skal være et redskap som brukerne opplever en nytte- og trivselsverdi ved å benytte. Jo bedre bygget er tilpasset brukernes behov, jo større vil utbyttet for hver enkelt bruker være.

Derfor legger Kruse Smith stor vekt på å levere løsninger som byggets brukere i størst mulig grad er tjent med. For å lykkes i denne prosessen er brukermedvirkning avgjørende.

40 % av våre byggeoppdrag er resultat av anbud (delte entrepriser eller totalentreprise), resten gjennomføres som forhandlede kontrakter med byggherre og arbeidsgiver.