Kruse Smith stiftelsen

Kruse Smith Stiftelsen ble opprettet  i 2009 av familien Leire. Rundt 10% av utbytte fra Kruse Smith Gruppen går til stiftelsen.

Våre største samarbeidspartnere (som mottar støtte) :
1.       SOS Barnebyer

2.       Strømmestiftelsen

3.       Kirkens Bymisjon Kr.sand

4.       Kirkens Bymisjon Rogaland

Opprettelse
Kruse Smith Stiftelsen (opprinnelig navn på stiftelsen; Stiftelsen Henriette) er opprettet ved overføring av utbytte fra konsernet Kruse Smith Gruppen.

Formål
Stiftelsen opprettes for å synliggjøre at familien Leire som hovedaksjonær i konsernet Kruse Smith og som familie, ønsker og gi sitt økonomiske bidrag for å yte støtte til de vanskeligstilte i samfunnet, så vel nasjonalt som internasjonalt.
Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner og/eller enkeltpersoner som gjennom humanitært og/eller kristelig arbeid bidrar til å fremme stiftelses formål.

Kapitalforvaltning
Inntil 50% av inntekten til Stiftelsen deles ut til formålet. Resterende plasseres i fondsforvaltning.

Søknad
Kruse Smith Stiftelsen har fordelt sine midler for 2018 og 2019 og tar derfor ikke imot nye søknader for denne perioden.

Styrets medlemme

1.      Sissel Leire

2.     Cathrine Leire Lossius

3.      Åse Leire

4.     Thomas Leire

5.     Terje Eide