Sponsorportal

Sponsorater

Vi beklager, men vårt sponsorbudsjett for 2020 dekker kun eksisterende avtaler.
Ingen nye sponsor-/støtteavtaler inngås.

Med en rolle som ledende aktør i næringslivet og samfunnet følger et stort ansvar. Kruse Smith tar dette ansvaret, blant annet gjennom å være samarbeidspartnere til aktører innen en rekke sosiale og samfunnsfremmende tiltak.

Gjennom årene er samfunnsengasjement vårt blitt en viktig del av Kruse Smiths kultur. I dag gjenspeiler dette hvordan vi som organisasjon og virksomhet engasjerer oss ut over egen virksomhet.

Gjennom alt fra sports sponsorat og talentutvikling, til utviklingsprosjekt og samarbeid med bistandsorganisasjoner, er samfunnsansvaret til Kruse Smith en viktig kilde til engasjement og intern stolthet.

Verdier vi i dag selv nyter godt av – i tillegg til at andre også får gjøre det. Vi støtter i dag bl.a. SOS-barnebyer, Kirkens Bymisjon, Jobbskaper – Strømmestiftelsen og flere idrettslag.

Kruse Smith  har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Vi ønsker å profilere og kommunisere Kruse Smith som en viktig aktør og støttespiller i markedet. Det å ha fokus på en bærekraftig norsk byggenæring, og få frem den betydningen det har for landet vårt og for folk flest, er og et viktig element i vår sponsorstrategi.

Vi mottar veldig mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter gjennom året, både små og store. Og mange av de er gode aktiviteter som vi gjerne skulle støttet. Men vi må hele tiden gjøre en prioritering basert på det vi har besluttet i vår sponsorstrategi. Innenfor de rammene vi har satt når det gjelder sponsing velger vi ut noen, men må dessverre si nei til veldig mange.

De sponsoraktivitetene vi prioriterer må passe følgende kriterier:

  • Være relevant i forhold til våre verdier
  • Fremme den norske byggenæringen og det Kruse Smith står for
  • Aktiviteter i miljøer hvor vi lokalt er tilstede
  • Aktiviteter relatert til våre kompetanseområder

Ønsker du å søke om støtte?

Oppfyller din aktivitet våre kriterier og du ønsker å søke, send din søknad via vårt elektroniske søknadsskjema. Trykk her.

Behandling av søknader

Søknader behandles kvartalsvis.