Kvalitet

I Kruse Smith har vi et mål om å bygge rett første gang og overlevere feilfrie prosjekter. Vi skal ha fornøyde kunder og vi skal ha fornøyde samarbeidspartnere, som vi utvikler oss i sammen med.

Styring av kvalitet handler både om teknologi, verktøy og logistikk, men aller mest handler det likevel om den menneskelige faktor.  Med det mener vi en god kompetanse på menneskene i teamet, samt en sterk kultur hvor alle tar ansvar for kvalitet og styring av kvalitet.  Da får vi fornøyde og lojale kunder.

For oss er det viktig at alle våre samarbeidspartnere i prosjektet jobber mot samme mål og etter de samme prinsippene.  Vi har derfor valgt å gjennomføre måling av både kundens tilfredshet og våre samarbeidspartneres tilfredshet.  Dette for å skape et grunnlag for dialog og forbedring.

LEAN Construction – involverende planlegging er den planleggingsmetodikken og ledelsesfilosofien som skal legges til grunn ved gjennomføring av våre prosjekter.  Dette gjør vi fordi vi tror at det å utnytte alle sin kompetanse i prosjektet bidrar til det beste resultatet.

For oss betyr styring av kvalitet at vi arbeider systematisk med å kartlegge risiko og muligheter, slik at vi forebygger feil i stedet for å reparere feil.  Gjør vi feil, ønsker vi å lære av våre feil slik at vi ikke gjentar dem.

 

Våre fokusområder er:

– Samhandling og god dialog mellom partene

– Forebygging via styring av risiko

– Systematisk kontroll av kritiske aktiviteter og grensesnitt mellom aktivitetene

– Årsaksanalyse av avvik og sørge for å forhindre gjentagelse av feil