FAKTURERING

Kruse Smith har rutiner for mottak og utsendelse av faktura i EHF (elektronisk handels format). eFaktura er miljøvennlig og vil gi en økonomisk gevinst for både utsteder og mottaker. eFaktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

Følgende firma i Kruse Smith kan motta/sende eFaktura:

Kruse Smith AS Org.nr. 988 948 837
Kruse Smith Boligutvikling AS Org.nr. 992 669 039
Kruse Smith Eiendom AS Org.nr. 941 460 429
Kruse Smith Entreprenør AS Org.nr. 916 050 445
Kruse Smith Kanalboligen AS Org.nr. 994 786 342
Kruse Smith Spesialprodukter AS Org.nr. 998 231 817
Amon AS Org.nr. 913 948 882
Ausviga Eiendom AS Org.nr. 896 002 872
Bergensgata Bolig AS Org.nr. 917 779 708
Bergensgata Utvikling AS Org.nr. 925 835 641
Bergesletta Bolig AS Org.nr. 918 497 374
Bergesletta Næring AS Org.nr. 819 194 742
Bergesletta Utvikling AS Org.nr. 991 351 051
Biejordene AS Org.nr. 977 203 171
BRKS Holding AS Org.nr. 997 708 059
Buggeland AS Org.nr. 983 180 213
Bystranda Blå AS Org.nr. 993 356 905
Eco Bygg AS Org.nr. 986 002 022
Eidet AS Org.nr. 992 105 232
Elvebredden Syd AS Org.nr. 983 261 485
Fuhr Park AS Org.nr. 990 312 648
Gjettum Bolig AS Org.nr. 999 064 469
Gjettum Nærsenter AS Org.nr. 918 466 665
Greverud Bolig AS Org.nr. 917 779 708
Greverud Holding AS Org.nr. 911 852 314
Greverud Utvikling AS Org.nr. 990 660 344
Harald Hårfagresgt. 12 AS Org.nr. 991 996 737
Heidrun Boliger As Org.nr. 911 837 927
Idda Utvikling AS Org.nr. 812 855 182
Jernbaneveien Flekkefjord AS Org.nr. 989 528 025
Jørpeland Utviklingsselskap AS Org.nr. 994 824 953
Kanalsletta 2 AS Org.nr. 993 466 719
Kastellodden Bolig As Org.nr. 918 284 583
Kastellodden Næring As Org.nr .981 364 120
Kirkebukta Utvikling AS Org.nr. 991 933 689
Kjøita 40 AS Org.nr. 994 796 364
Kompetansebygg Tangen AS Org.nr. 980 751 899
Kruse/Bjelland ANS Org.nr. 914 441 544
Kruse Smith Gruppen AS Org.nr. 917 575 029
KSE Byutvikling AS Org.nr. 994 157 639
Kystveien Utvikling AS Org.nr. 998 303 745
Leilos AS Org.nr. 914 007 658
Lindesnes Ferieleiligheter AS Org.nr. 911 626 691
Lørenskog Næringsbygg AS Org.nr. 990 951 632
Malmø Utvikling As Org.nr. 994 889 052
Mobergtoppen Boligutvikling AS Org.nr. 914 386 462
NOV Næring AS Org.nr. 917 985 030
Nybyen Utvikling AS Org.nr. 991 069 275
Odden Næringsbygg AS Org.nr. 982 174 732
Paradis Boligutvikling AS Org.nr. 916 375 816
Paradis Boligutvikling BA2 AS Org.nr. 920 618 448
Paradis Boligutvikling S7 AS Org.nr. 920 618 405
Paradis Boligutvikling 1 AS Org.nr. 915 855 415
Paradis Næringseiendom AS Org.nr. 984 364 105
Paradis Næringseiendom S7 AS Org.nr. 920 618 456
Paradis Utvikling AS Org.nr. 916 069 057
REKS Holding AS Org.nr. 811 769 592
Rosenlund Utvikling AS Org.nr. 917 834 571
Rosenlund Utviklingsselskap AS Org.nr. 912 162 931
Sandnes Byutvikling AS Org.nr. 914 737 753
Sandnes Byutvikling Bolig AS Org.nr. 918 632 557
Sandnes Byutvikling Næring BFK2 AS Org.nr. 818 632 592
Sandnes Byutvikling Næring BFK3 AS Org.nr. 918 632 786
Sandnes Byutvikling Næring BFK4 AS Org.nr. 918 632 646
Sandnes Byutvikling Næring BFK5 AS Org.nr. 918 632 603
Sandnes Byutvikling Næring FK1 AS Org.nr. 918 632 611
Sandnes Byutvikling Næring S3 AS Org.nr. 918 632 565
Sandnes Byutvikling Næring S4 AS Org.nr. 918 632 573
Sandnes Byutvikling Parkering S3 AS Org.nr. 918 632 670
Sentrumsbolig AS Org.nr. 941 663 141
Siriskjær Utbygging AS Org.nr. 889 506 652
Skårersletta Bolig 1 AS Org.nr. 919 115 742
Skårersletta Bolig 2 AS Org.nr. 919 115 777
Skårersletta Næringseiendom Org.nr. 991 100 121
Solen Eiendom Org.nr. 916 224 346
Sporafjell Utviklingsselskap AS Org.nr. 999 330 169
Strandgaten 41 AS Org.nr. 989 089 501
Tangen Kristiansand AS Org.nr. 991 363 823
Tangen Prosjekt B2-5 AS Org.nr. 993 356 913
Tangen Utviklingsselskap AS Org.nr. 980 067 378
Tertnes Panorama AS Org.nr. 918 329 374
Triaden Eiendom AS Org.nr. 992 097 795
Ullandhaug Eiendom AS Org.nr. 991 271 252
Vaagsbyen Bolig AS  Org.nr. 998 00 1323
Vaagsbyen Dagligvare AS Org.nr. 999 235 921
Vaagsbyen Næringsutleie AS Org.nr. 990 312 664
Vaagsbyen Næringsutleie 2 AS Org.nr. 917 676 976
Vindmøllebakken Holding AS Org.nr. 919 579 498
Vindmøllebakken Næring AS Org.nr. 919 579 722
Vindmøllebakken Utbygging AS Org.nr. 919 579 897

 

Til våre leverandører  

Via Logiq sin meldings-sentral støtter vi nå de fleste formater. Har du som leverandør ikke mulighet til å sende faktura på EHF formatet, Kan du ta kontakt med servicedesk@logiq.no for bistand.

NB! For å sikre effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid, er vi avhengig av korrekt merking av alle fakturaer.

  

Endring av fakturaadresse for Kruse Smith konsernet

Vi ønsker å motta faktura på EHF format og vil etter hvert kun støtte denne løsningen.

Inntil videre er det 3 alternative måter å sende faktura til oss på;

1.     Faktura ønskes sendt i EHF format!

Prosjektnr må sendes med i følgende tagg:  / Invoice / ContractDocumentReference / ID (Har du problemer med dette, ta kontakt med servicedesk@logiq.no )

 1. Kruse Smith benytter prosjektkoder for automatisk matching av dine fakturaer mot prosjekt. Det er derfor viktig at du inkluderer prosjektkoden på fakturaen hvis dette er tilgjengelig.
 2. Kruse Smith Entreprenør AS benytter i noen prosjekt arbeidsordrenummer (8 siffer) for automatisk matching av dine fakturaer mot prosjekt. Det er derfor viktig at du inkluderer arbeidsordrenummeret på fakturaen hvis dette er tilgjengelig.


2.     Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til oss på følgende adresse:

faktura@kruse-smith.no

Følgende krav til faktura per epost stilles:

 • én fil pr. faktura (multi-pdf eller multi-tif)hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
 • prosjektnummer i feltet ‘deres ref’
 • maks 10 MB pr fil
 • maks 100 MB pr e-post
 • Sidestørrelse maks A4-format.
 • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer

 

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at
e-posten kun må inneholde fakturaer og kreditnotaer.

 

3.     Faktura sendt pr. post:

Vårt firmanavn, for eksempel;
Kruse Smith Entreprenør AS
Postboks 6598
7439 Trondheim

Krav til merking av fakturaer

Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

 • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn og merkes med vårt prosjektnummer
 • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer
 • Skriften på fakturaen (hvis papirfaktura) må være tydelig
 • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

 

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene/mangler prosjektnummer. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.

BETALINGSBETINGELSER

Krav til faktura

Dokumentasjonskrav til inngående fakturaer følger bokføringsloven og bokføringsforskriften;

Språk – norsk, svensk, dansk eller engelsk

Valuta – fortrinnsvis NOK, USD, GBP, DKK, SEK, EUR

I bokføringsforskriften delkapittel § 5-1 og § 5-3-2a er det gitt regler om dokumentasjon av salg av varer og tjenester.

I forskriftens § 5-1-1 første ledd er det angitt krav til salgsdokumentets innhold. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

  1. Nummer og dokumentasjonsdato
  2. Angivelse av partene, (herunder også selgers organisasjonsnummer og angivelse av MVA hvis registreret)
  3. Ytelsens art og omfang,
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
  5. Vederlag og betalingsforfall, og
  6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
  7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet og tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».