Fakturering

Kruse Smith har rutiner for mottak og utsendelse av faktura i EHF (elektronisk handels format).EHF faktura er miljøvennlig og vil gi en økonomisk gevinst for både utsteder og mottaker. EHF faktura betyr mindre manuell behandling og færre feilkilder, kontroll over dokumentflyten og redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter.

Følgende firma i Kruse Smith kan motta/sende EHF faktura:

Finn leverandører ved å trykke på knappene.

Kruse Smith AS

Org.nr.
988 948 837


Kruse Smith Boligutvikling AS

Org.nr.
992 669 039


Kruse Smith Eiendom AS

Org.nr.
941 460 429


Kruse Smith Entreprenør AS

Org.nr.
916 050 445


Kruse Smith Hasseløy AS

Org.nr.
989 405 659


Kruse Smith Kanalboligen AS

Org.nr.
994 786 342


Kruse Smith Spesialprodukter AS

Org.nr.
998 231 817


Amon AS

Org.nr.
913 948 882


Ausviga Eiendom AS

Org.nr.
896 002 872


Baneheia Park AS

Org.nr.
991 069 275


Bergensgata Bolig AS

Org.nr.
917 828 741


Bergensgata Utvikling AS

Org.nr.
925 835 641


Bergesletta Bolig AS

Org.nr.
918 497 374


Bergesletta N¾ring AS

Org.nr.
819 194 742


Bergesletta Utvikling AS

Org.nr.
991 351 051


Biejordene AS

Org.nr.
977 203 171


BRKS Holding AS

Org.nr.
997 708 059


Buggeland AS

Org.nr.
983 180 213


Bystranda BlΠAS

Org.nr.
993 356 905


Eco Bygg AS

Org.nr.
986 002 022


Eidet AS

Org.nr.
992 105 232


Elvebredden Syd AS

Org.nr.
983 261 485


Fuhr Park AS

Org.nr.
990 312 648


Gjettum Bolig AS

Org.nr.
999 064 469


Gjettum Nærsenter AS

Org.nr.
918 466 665


Greverud Bolig AS

Org.nr.
917 779 708


Greverud Holding AS

Org.nr.
911 852 314


Greverud Utvikling AS

Org.nr.
990 660 344


Harald HŒrfagresgt. 12 AS

Org.nr.
991 996 737


Heidrun Boliger As

Org.nr.
911 837 927


Idda Utvikling AS

Org.nr.
812 855 182


Jernbaneveien Flekkefjord AS

Org.nr.
989 528 025


Jørpeland Utviklingsselskap AS

Org.nr.
994 824 953


Kanalsletta 2 AS

Org.nr.
993 466 719


Kastellodden Bolig As

Org.nr.
918 284 583


Kastellodden Næring As

Org.nr.
.981 364 120


Kirkebukta Utvikling AS

Org.nr.
991 933 689


Kjøita 40 AS

Org.nr.
994 796 364


Kompetansebygg Tangen AS

Org.nr.
980 751 899


Kruse Smith Gruppen AS

Org.nr.
917 575 029


Kruse/Bjelland ANS

Org.nr.
914 441 544


KSE Byutvikling AS

Org.nr.
994 157 639


Kystveien Utvikling AS

Org.nr.
998 303 745


Leilos AS

Org.nr.
914 007 658


Lindesnes Ferieleiligheter AS

Org.nr.
911 626 691


Lørenskog Næringsbygg AS

Org.nr.
990 951 632


Malmø Utvikling As

Org.nr.
994 889 052


Mobergtoppen Boligutvikling AS

Org.nr.
914 386 462


Odden Næringsbygg AS

Org.nr.
982 174 732


Paradis Boligutvikling 1 AS

Org.nr.
915 855 415


Paradis Boligutvikling AS

Org.nr.
916 375 816


Paradis Boligutvikling BA2 AS

Org.nr.
920 618 448


Paradis Boligutvikling S7 AS

Org.nr.
920 618 405


Paradis Næringseiendom AS

Org.nr.
984 364 105


Paradis Næringseiendom S7 AS

Org.nr.
920 618 456


Paradis Utvikling AS

Org.nr.
916 069 057


REKS Holding AS

Org.nr.
811 769 592


Rosenlund Utviklingsselskap AS

Org.nr.
912 162 931


Sandnes Byutvikling AS

Org.nr.
914 737 753


Sandnes Byutvikling Bolig AS

Org.nr.
918 632 557


Sandnes Byutvikling Næring BFK2 AS

Org.nr.
818 632 592


Sandnes Byutvikling Næring BFK3 AS

Org.nr.
918 632 786


Sandnes Byutvikling Næring BFK4 AS

Org.nr.
918 632 646


Sandnes Byutvikling Næring BFK5 AS

Org.nr.
918 632 603


Sandnes Byutvikling Næring FK1 AS

Org.nr.
918 632 611


Sandnes Byutvikling Næring S3 AS

Org.nr.
918 632 565


Sandnes Byutvikling Næring S4 AS

Org.nr.
918 632 573


Sandnes Byutvikling Parkering S3 AS

Org.nr.
918 632 670


Sentrumsbolig AS

Org.nr.
941 663 141


Siriskjær Utbygging AS

Org.nr.
889 506 652


SkΌrersletta Bolig 1 AS

Org.nr.
919 115 742


SkΌrersletta Bolig 2 AS

Org.nr.
919 115 777


SkŒårersletta Næringseiendom

Org.nr.
991 100 121


Sporafjell Utviklingsselskap AS

Org.nr.
999 330 169


Strandgaten 41 AS

Org.nr.
989 089 501


Tangen Kristiansand AS

Org.nr.
991 363 823


Tangen Utviklingsselskap AS

Org.nr.
980 067 378


Tangen Ytterst AS

Org.nr.
993 356 913


Tertnes Panorama AS

Org.nr.
918 329 374


Triaden Eiendom AS

Org.nr.
992 097 795


Ullandhaug Eiendom AS

Org.nr.
991 271 252


Vaagsbyen Bolig AS

Org.nr.
Ê998 00 1323


Vaagsbyen Dagligvare AS

Org.nr.
999 235 921


Vaagsbyen Næringsutleie 2 AS

Org.nr.
917 676 976


Vaagsbyen Næringsutleie AS

Org.nr.
990 312 664


Vindmøllebakken Holding AS

Org.nr.
919 579 498


Vindmøllebakken Næring AS

Org.nr.
919 579 722


Vindmøllebakken Utbygging AS

Org.nr.
919 579 897


Til våre leverandører  

Via Logiq sin meldings-sentral støtter vi nå de fleste formater. Har du som leverandør ikke mulighet til å sende faktura på EHF formatet, Kan du ta kontakt med servicedesk@logiq.no for bistand.

NB! For å sikre effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid, er vi avhengig av korrekt merking av alle fakturaer.

  

Endring av fakturaadresse for Kruse Smith konsernet

Vi ønsker å motta faktura på EHF format og vil etter hvert kun støtte denne løsningen.

Inntil videre er det 3 alternative måter å sende faktura til oss på;

1.     Faktura ønskes sendt i EHF format!

Prosjektnr må sendes med i følgende tagg:  / Invoice / ContractDocumentReference / ID (Har du problemer med dette, ta kontakt med servicedesk@logiq.no )

 1. Kruse Smith benytter prosjektkoder for automatisk matching av dine fakturaer mot prosjekt. Det er derfor viktig at du inkluderer prosjektkoden på fakturaen hvis dette er tilgjengelig.
 2. Kruse Smith Entreprenør AS benytter i noen prosjekt arbeidsordrenummer (8 siffer) for automatisk matching av dine fakturaer mot prosjekt. Det er derfor viktig at du inkluderer arbeidsordrenummeret på fakturaen hvis dette er tilgjengelig.


2.     Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til oss på følgende adresse:

faktura@kruse-smith.no

Følgende krav til faktura per epost stilles:

 • én fil pr. faktura (multi-pdf eller multi-tif)hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
 • prosjektnummer i feltet ‘deres ref’
 • maks 10 MB pr fil
 • maks 100 MB pr e-post
 • Sidestørrelse maks A4-format.
 • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer

 

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at
e-posten kun må inneholde fakturaer og kreditnotaer.

 

3.     Faktura sendt pr. post:

Vårt firmanavn, for eksempel;
Kruse Smith Entreprenør AS
Postboks 6598
7439 Trondheim

Krav til merking av fakturaer

Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

 • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn og merkes med vårt prosjektnummer
 • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer
 • Skriften på fakturaen (hvis papirfaktura) må være tydelig
 • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

 

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene/mangler prosjektnummer. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.

BETALINGSBETINGELSER

Krav til faktura

Dokumentasjonskrav til inngående fakturaer følger bokføringsloven og bokføringsforskriften;

Språk – norsk, svensk, dansk eller engelsk

Valuta – fortrinnsvis NOK, USD, GBP, DKK, SEK, EUR

I bokføringsforskriften delkapittel § 5-1 og § 5-3-2a er det gitt regler om dokumentasjon av salg av varer og tjenester.

I forskriftens § 5-1-1 første ledd er det angitt krav til salgsdokumentets innhold. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

  1. Nummer og dokumentasjonsdato
  2. Angivelse av partene, (herunder også selgers organisasjonsnummer og angivelse av MVA hvis registreret)
  3. Ytelsens art og omfang,
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
  5. Vederlag og betalingsforfall, og
  6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
  7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet og tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».