Leverandørportal

Til våre leverandører. Vi i Kruse Smith har noen krav for å sikre at leverandører og underentreprenører oppfyller våre, våres kunders og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet, seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Kruse Smith Entreprenør AS & Kruse Smith Eiendom AS (heretter kalt KSE ) jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har KSE utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Les mer

Kvalitet

Kvalitet

I Kruse Smith har vi et mål om å bygge rett første gang og overlevere feilfrie prosjekter. Vi skal ha fornøyde kunder og vi skal ha fornøyde samarbeidspartnere, som vi utvikler oss i sammen med.

Les mer

Krav til leverandører

Krav til leverandører

Vi i Kruse Smith har noen krav for å sikre at leverandører og underentreprenører oppfyller våre, våres kunders og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet, seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet.

Les mer

Avtaler & kontrakter

Avtaler & kontrakter

Våre leverandører deles inn i kategorierer etter hvilke produkter og/eller tjenester som de leverer. Vår strategi er å inngå avtaler med leverandører enten på konsernnivå eller regionalt for å ivareta leveringssikkerhet, kvalitet og de beste kommersielle betingeler.

Les mer