Miljøengasjement

Kruse Smith er opptatt av at byggenæringens miljøprestasjoner må forbedres. For å klare dette er samarbeid på tvers av bransjen nødvendig. Ved å delta aktivt i ulike fora øker Kruse Smith egen kompetanse i tillegg til å bidra til viktige steg i riktig retning.

Kruse Smith deltar aktivt i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sitt klima, energi og miljøutvalg (KEM – utvalget). Utvalget har som hovedoppgave å skaffe og spre kunnskap for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i samsvar med både myndighetenes miljøkrav, samt krav og regler bransjen selv etablerer for å redusere vår samlede miljøbelastning.

Som en del av vår klimasatsning har vi engasjert oss i Klimapartnere – et nettverk av Sørlandets mest klimaengasjerte virksomheter. Kruse Smith sitter i styret nettverket.

Høyere miljøstandarder

Kruse Smith er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC skal jobbe for at norske bygg får høy miljøstandard gjennom bruk av miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-Nor.

På avfallssiden er vi involvert i arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall (NHP).NHP-nettverket, som består av en rekke organisasjoner, har gjennom mange år vært pådriver for bedre håndtering av byggavfall i Norge.

Grønnere byggmaterialer

ProductXchangeer et viktig verktøy for byggebransjen i forhold til bl.a. dokumentasjon, substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer og stoffkartotek. Kruse Smith deltar i ulike brukergrupper for å videreutvikle ProductXchange til et mest mulig hensiktsmessig og brukervennlig verktøy for vår næring.

I tillegg til disse engasjementene bidrar vi også i relevante forskningsprosjekter, høringer og annet arbeid på klima-, energi- og miljøfeltet.

Olav Rønningen er energi- og miljøleder i Kruse Smith. Han kan kontaktes på 911 80 961 eller Olav.Ronningen@kruse-smith.no.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith