Miljøpolitikk

Som en betydelig aktør i norsk bygg- og anleggsnæring spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representerer både et ansvar og en forretningsmulighet for oss. Vi skal derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

Innenfor disse rammene skal vi:

  • videreutvikle og aktivt bruke vår miljøkompetanse i utvikling, planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter
  • i samspill med våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører realisere miljøriktige løsninger og produkter
  • kjenne vår miljøbelastning og jobbe kontinuerlig med å redusere denne
  • respektere og følge de miljøkrav og –forpliktelser som stilles til oss gjennom lov, forskrift, kontrakt og andre bestemmelser som styrer våre aktiviteter og kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem og våre miljøprestasjoner

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith