Klimaplattform

Gjennom vår klimaplattform arbeider Kruse Smith med å redusere vårt eget energiforbruk og våre egne utslipp av klimagasser.

Med utgangspunkt i vårt årlige klimagassregnskap, basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Inititative, jobber vi med å identifisere utslippskilder og gjennomføre tiltak som kan redusere våre utslipp både fra prosjekter og øvrig drift av virksomheten.

Klimapartnere
Som en del av vår klimasatsning har vi engasjert oss i Klimapartnere – et nettverk av Sørlandets mest klimaengasjerte virksomheter. Kruse Smith sitter i styret nettverket. I forbindelse med klimaarbeidet i Kruse Smith, har vi nedsatt et Klimautvalg med medlemmer fra ulike deler av konsernet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith