Kjemikalier og materialbruk

Det er viktig å ha kontroll på hvilke typer materialer og kjemikalier som brukes i bygg. En del produkter inneholder stoffer som kan ha negative effekter på medarbeidernes helse og/eller på miljøet.

Dette er oppgaver Kruse Smith tar høyst alvorlig – både overfor egne medarbeidere, så vel som samarbeidspartnere.

Verktøyet ProductXchange forenkler kjemikaliehåndtering

Kruse Smith bruker verktøyet ProductXchange fra CoBuilder til å samle inn sikkerhetsdatablader og annen produktinformasjon fra våre leverandører og underentreprenører. Vi bruker også ProductXchange til å holde oversikt over hvilke produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og som dermed skal substitusjonsvurderes.

Miljøgifter utfases

I ProductXchange produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. I Kruse Smith har vi særlig fokus på å fase ut all egen bruk av fugeskum som inneholder miljøgiften mellomkjedete klorparafiner.

Vi stiller også krav til våre leverandører og underentreprenører om at de leverer dokumentasjon til oss via ProductXchange.

Krav om materialbruk

Det kan være en utfordring å etterspørre og velge miljøriktige materialer, særlig for faste produkter. Vi støtter derfor opp under Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner (EPD-Norge) sitt arbeid med å øke tilgangen til og etterspørselen etter dokumentasjon i form av miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarartion – EPD).

Kruse Smith setter også krav til våre trelastleverandører som sikrer at materialer fra utrydningstruede tresorter ikke skal tilbys eller selges.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith