Breeam-Nor

Miljøsertifiseringen BREEAM-Nor sikrer miljøambisjonene dine gjennom spesifikke krav til alle aktører om kvalitetssikring av eget arbeid. Miljøklassifiseringsverktøyet gir Kruse Smith gode retningslinjer som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig planlegging og bygging.

Fokuset i BREEAM-Nor er blant annet energibruk, bruk av helse- og miljøvennlige materialer, nærhet til kollektivtransport, avfallshåndtering, bruk av fornybar energi, vannforbruk, hvordan bygget påvirker miljøet i nærområdet og hvorvidt tomten man bygger på har vært brukt til menneskelig aktivitet tidligere.

Gjør miljøvennlige bygg lettere å gjenkjenne

BREEAM-Nor hjelper prosjektene å nå målsettingene om mer energieffektive og miljøvennlige bygg. BREEAM-klassifiseringen gjør også miljøvennlige bygg gjenkjennelige for kunder, entreprenører, eiendomsutviklere og andre interessenter.

Den upartiske sertifiseringen er en garanti for at man har tatt miljøhensyn i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet.

I Norge er det Norwegian Green Building Council (NGBC) som eier og utvikler miljøklassifiseringssystemet. Flere i bransjen, deriblant Kruse Smith, har sammen med NGBC utviklet den norske versjonen av verktøyet.

Utdanner ansatte til akkrediterte brukere

Vi har tro på BREEAM-Nor som et verktøy for fremtiden. Derfor har Kruse Smith utdannet flere av våre ansatte til akkrediterte profesjonelle brukere av BREEAM-Nor. Vi vil også fortsette å utvikle vår kompetanse på dette området.

Kruse Smith leder BREEAM Support Rogaland, et forum som blant annet arrangerer kurs for å øke interessen for ordningen og ikke minst for å sikre at næringen har nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne.

Les mer om BREEAM-Nor på nettsidene til Norwegian Green Building Council.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith