Avfall og gjenvinning

Skal Kruse Smith være en aktør som viser vei og svarer samvittighetsfullt på fremtidens utfordringer, må vi være bevisst på alle deler av virksomheten – også det vi sender videre i kretsløpet. Derfor er fokus på kildesortering av avfall på byggeplass og riktig håndtering av farlig avfall avgjørende for Kruse Smith.

Kruse Smith har som målsetning å sortere minst 75% av alt avfallet som oppstår på våre byggeplasser. I mange tilfeller oppnås høyere sorteringsgrader.

I samsvar med byggteknisk forskrift gjennomfører vi grundig kartlegging av farlig avfall og utarbeider miljøsanerings­beskrivelser ved rivning og rehabilitering for å sikre at farlig avfall blir forsvarlig håndtert.

Grønt punkt

Kruse Smith er også kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Ved å delta i returordningen for brukt emballasje tar vi vår del av miljøansvaret og stiller krav til våre leverandører om at de også deltar i ordningen.

Godkjent retursystem for avfall

PCB er en alvorlig miljøgift og Kruse Smith er opptatt av å støtte opp om det etablerte systemet for innsamling og håndtering av PCB-holdige isolerglassruter. Dette gjør vi ved å etterspørre dokumentasjon på at produsent/importør av isolerglass deltar i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.

Vi er også medlem RENAS, et returselskap for EE-avfall. Gjennom dette medlemskapet er vi med på å sørge for effektiv innsamling og forsvarlig sluttbehandling av elektriske og elektroniske produkter.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith