Jeg trives best med å finne løsninger på utfordringer i byggeprosessen

Jeg hadde allerede erfaring fra sommerjobb i firmaet. Dessuten er dette et anerkjent firma med godt rykte. Jeg startet som trainee i juni 2013 med forskjellige arbeidsoppgaver på ulike prosjekt. Siden april 2015 har jeg jobbet som byggeleder – sist på Zarabutikken som vi har bygget i Stavanger, og nå på Emmaus Barnehag

Navn: Vegard Rosland

Alder: Født i 1987

Forretningsområde: Entreprenør – byggfornyelse

Bakgrunn

  • Bachelor Bygningsingeniør – konstruksjonsteknikk ved Høyskolen i Bergen (HiB)
  • Høyskolekandidat – toårig Økonomi og Administrasjon ved BI Bergen

Hvorfor valgte du Kruse Smith?

Jeg hadde allerede erfaring fra sommerjobb i firmaet. Dessuten er dette et anerkjent firma med godt rykte. Jeg startet som trainee i juni 2013 med forskjellige arbeidsoppgaver på ulike prosjekt. Siden april 2015 har jeg jobbet som byggeleder – sist på Zarabutikken som vi har bygget i Stavanger, og nå på Emmaus Barnehage.

Hvilke arbeidsoppgaver er mest spennende?

Kontakten med underentreprenører og egne ansatte er svært viktig. Dessuten er det spennende å finne løsninger på alle de utfordringer som oppstår på en byggeplass, både i forhold til økonomi og gjennomføring.

På hvilken måte får du brukt utdannelsen din i jobben?

Jeg har fått med meg forståelse for terminologien i bransjen og å finne løsninger på foreliggende utfordringer – ikke minst økonomistyringen av prosjektene.

Hva slags kompetanse og personlige egenskaper er viktige i jobben?

Du må være åpen og mottakelig. Du bør også være rolig og ikke bli stresset for fort. Gode samarbeidsevner trengs, og du må være løsningsorientert og beslutningssterk.

forbedre og utvikle deg. Det kommer hele tiden nye måter å gjøre ting på. Og så tror jeg det er en fordel med en praktisk bakgrunn.