Kruseskolen

Kompetansebygging og kvaliteten på arbeidet som utføres henger nøye sammen. Derfor jobber vi i Kruse Smith kontinuerlig for å gjøre kompetansebygging til en mer integrert del av hverdagen.

Kruse Smith ønsker at alle ansatte har et bevisst forhold til sitt eget utviklingspotensial, både som menneske og som fagperson. Derfor har Kruse Smith opprettet Kruseskolen.

Alle entreprenører har stort sett tilgang på samme maskiner og utstyr, sammenlignbare underleveranser og andre tilgjengelige innsatsfaktorer. Da blir det medarbeiderne, og vår evne til å utvikle disse som bidrar til å gjøre oss bedre. Det er nemlig gjennom de beste medarbeiderne vi blir bedre enn konkurrentene og foretrukket av kunden – Tomas Leire, eier av Kruse Smith.

Egen skole for kompetanseheving

Kruseskolen er Kruse Smiths egne interne skole for kompetansebygging og samler Kruse Smiths totale interne opplæringsvirksomhet. Kruseskolens arbeid består i å utvikle og tilby et skreddersydd opplæringstilbud. Opplæringstilbudet skal både dekke bedriftens og den enkeltes kompetansebehov, både på kort og lengre sikt.

Tilbud om etter- og videreutdanning

Gjennom Kruseskolen får alle ansattgrupper tilbud om etter- og videreutdanning med økonomisk støtte fra bedriften. På denne måten ivaretar Kruse Smith sine ansatte kunnskap og utvikling – i tillegg til å befeste sin konkurransedyktige posisjon i markedet.

For mer informasjon om Kruseskolen, kontakt leder Irene Vikingstad på mobil: 930 26 236 eller e-post: Irene.Vikingstad@kruse-smith.no