Etter- og videreutdanning

Faglig og personlig vekst er viktig for å trives i livet og jobben. Derfor har Kruse Smith et ønske om å bidra til at alle våre ansatte får utnytte og videreutvikle sine evner.

Kompetanseheving er en kontinuerlig prosess i samsvar med avdelingens, prosjektenes- og den enkeltes behov og ønsker om utvikling. Her er noen eksempler:

Teknisk fagskole

Teknisk fagskole er en videreføring av utdanning for den som har et fagbrev. Hensikten med å gi tilbud om dette hos Kruse Smith er i hovedsak å dyktiggjøre våre formenn, samt å utvikle solide potensielle fremtidige formenn.

Anleggslederskolen

Bygg- og anleggsnæringen står overfor en rekke kvalitetssikrende krav som må kjennes, følges og pålegges. Hensikten med anleggskolen er å dyktiggjøre formenn og byggeledere i gjennomføringen av prosjekter.

Høyskole, ingeniør- og masterutdanninger

Kruse Smith kan støtte videre- og etterutdanning på høyskoler og universiteter for å tilføre ledere i støttefunksjoner og personalledere ny kompetanse slik at de er bedre rustet til å utføre nåværende eller nye oppgaver.

Vi kan tilby permisjon uten lønn til ansatte som ønsker å delta på heltids bachelorstudier. Masterstudium gjennomføres normalt som deltidsstudium ved siden av full jobb.