Historie

2015

VEKSTSTRATEGI

2015: Kruse Smith feirer 80 år med jubileumsfest i Aquarama. I strategien MOT 2017 legges nye fremtidsrettede føringer for veien videre.

Særlig for anleggsavdelingen forskutteres vekst. Fokuset på miljøvennlige bygg øker – selskapets visjoner om bærekraftig drift befestes ytterligere.

2010 – 2015

NYE REKORDER

2012: Den foreløpige omsetningsrekorden settes på 4,105 milliarder kroner. I tillegg blir Kruse Smiths arbeid med kvalitetsstyring premiert med ISO 9001-sertisering fra Det Norske Veritas.

2013: Kruse Smith får flere priser for sine prosjekter. Aquarama og Hinna Brygge får Byggeskikkprisen i henholdsvis Kristiansand og Stavanger. Kruse Smith Eiendom blir i tillegg kåret til vinner av Eiendomsbarometeret i Stavanger. Samtidig fører oppbremsingen i eiendomsmarkedet til større konkurranse om boligprosjekter og tregere boligsalg.

2014: Tomas Leires datter, Sissel Leire overtar som styreleder i Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS. De tre døtrene øker eierskapet i hovedselskapet til 50 prosent.

2005 – 2010

KVALITETSFOKUS

2005: Etter at enkelte produkter viser seg ikke å levere tilfredsstillende på Kruse Smiths kvalitetsstandarder, får kvalitet et ekstra fokus i et universelt løft. HMS-, reklamasjon- og kvalitetsrutiner blir gjennomgått og skjerpet, og Tomas Leire innfører HMS-bonus som en ekstra motivasjon for godt HMS-arbeid i regionene.

2006: Dette året blir selskapene vi kjenner i dag, Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS dannet under morselskapet Kruse Smith AS. Jan Hestås tar over som konsernsjef, mens Tomas Leire blir styreformann i de tre selskapene. I løpet av to år har anleggsavdelingen doblet omsetningen fra 300 til 600 millioner kroner.

2009: Kruse Smith får sin største kontrakt noensinne, da Anlegg skal bygge Jondalstunnelen, samt flere broer og portaler for Statens Vegvesen for totalt 688 millioner kroner.

2000 – 2005

FUSJON

2000: Kruse Smith AS i Vest og entreprenørdelen i AS Betong danner et nytt entreprenørselskap i Rogaland: Kruse-Betong AS – datterselskap til Kruse Smith AS.

2001: Kruse Smith kjøper Sandtangen Bygg AS i Kragerø og 70 prosent av aksjene i Einar Tangjerd i Kopervik.

2002: Kruse-Betong AS fusjoneres med Kruse Smith AS, og aktiviteten blir delt i to regioner – Syd og Vest. Eiendom- og anleggsaktiviteten er egne forretningsområder. Unibo AS, som kom inn i Kruse Smith gjennom fusjonen med AS Betong, skifter navn til KruseBo AS og skal stå for planlegging, så vel som bygging av boliger.

2003: Einar Tangjerd AS på Karmøy fusjoneres inn i Kruse Smith. 2004: KruseBo AS fusjoneres inn i Kruse Smith og skrifter merkenavn til Kruse Bolig.

1995 – 2000

VINDEN SNUR

1994–2000: I denne perioden snur markedet. Omsetningsrekorder settes hvert år. I 2000 er omsetningen på 1 milliard kroner og noen år senere tett oppunder 3 milliarder kroner.

1997: De to aksjeselskapene Kruse Smith Stavanger og Kruse Smith AS fusjonerer. En ny konsernstruktur dannes. Konsernet deles opp i satsningsområdene bygg, anlegg og prosjektutvikling. Tomas Leire er fra nå av konserndirektør.

1998: Et overskudd på 47,6 millioner kroner er rekord.

1999: Sammen med Br. Reme AS og AS Betong etablerer Kruse Smith betongelementfabrikken Nor Element AS i Kristiansand og Marnardal.

1990 – 1995

NEDTUR

1989–1994: I katastrofeårene 1989 til 1994 går banker, forretninger og entreprenørbedrifter konkurs. Som mange andre norske entreprenørbedrifter reiser Kruse Smith til Tyskland og får sysselsatt nøkkelpersonell der. Likevel må halvparten av arbeidsstokken i Kruse Smith gå i løpet av denne krevende perioden.

1990: Kruse Smith kjøper betongelementfabrikken Bygg og Teknikk i Kristiansand.

1980 – 1990

BEILERE AVSLÅS

80-tallet preges av stor konkurranse om oppdrag. Kruse Smith tar alle oppdrag innen rekkevidde og leverer på helt på grensen av hva som er mulig – blant annet på en del prosjekter i Sørlandsparken.

1982: Trygve Dahle skriver aksjonæravtale med Tomas Leire.

1986: Tomas Leire overtar aksjemajoriteten i Kruse Smith AS. Det opprettes kontor i Arendal. Morselskapet Kruse Smith Konsern AS eier entreprenørselskapene Kruse Smith AS i Kristiansand og Kruse Smith Stavanger AS.

1987: Det første i rekken av tilbud fra aktører som ønsker å kjøpe Kruse Smith kommer på bordet. Konsernet er blitt attraktivt, ettersom det har godt grep om markedene i Rogaland, Agder og deler av Telemark. Hovedaksjonær Tomas Leire vurderer tilbudene, men bestemmer seg for å drive selskapet videre som et familieeid konsern.

1970 – 1980

DAHLE OVERTAR

1974–75: Anders Kruse Smith dør i 1974. Som kompanjongene har avtalt, overtar Trygve Dahle hele firmaet. Familien hans og ansatte kommer inn på eiersiden i de nye aksjeselskapene Kruse Smith AS og Kruse Smith Stavanger AS. I 1975 oppretter Kruse Smith kontor i Kragerø.

Slutten av 70-tallet: Trygve Dahles svigersønn Tomas Leire overtar som styreformann i Kristiansand og senere i Stavanger.

1960 – 1970

GRÜNDERENS SISTE JOBBER

1960-tallet: Anders styrer sine siste jobber. Han får slag og reduseres mot slutten av tiåret.

1965: Trygve Dahle overtar formelt som daglig leder av selskapet.

1966: Tomas Leire drar til fjells på attenårsdagen sin for å bli en del av fjellgjengen til Trygve Dahle.

1967–1969: Kruse Smith bygger Hotell Caledonien i Kristiansand.

1950 – 1960

PARTNERSKAP

1950-tallet: Trygve Dahles gode kontakter i Forsvaret og Telegrafverket fører til at Kruse Smith får en rekke oppdrag som består i å lage link- og tv- stasjoner i mange år. Disse oppdragene betyr mye for Kruse Smiths økonomi, så vel som renomme i markedet. Tårnene bygges med en glideforskalingsteknikk som Kruse Smith behersker bedre enn de fleste.

1952: For første gang avtaler Anders Kruse Smith og Trygve Dahle skriftlig å dele ansvaret for firmaet. Den muntlige avtalen går sannsynligvis tilbake til rett etter krigen.

1955: Kruse Smith etablerer egen avdeling i Rogaland. Jacob Vabø leder avdelingen som omdannes til eget aksjeselskap i 1974.

1940 – 1950

KRIGS– OG ETTERKRIGSÅR

1940–45: Tyskerne rekvirerer Anders’ privatbolig på Vollestemmen. Han flytter derfor inn i Smihtsblokka sammen med sin kone Elsa. Kruse Smith blir tvunget til å jobbe for tyskerne under krigen, samtidig som Anders Kruse Smith gir et vesentlig bidrag til Hjemmefrontens arbeid.

1949: Solbygg, arkitekt Thilo Schoders hovedverk, står ferdig etter å ha blitt bygget over fire år av Kruse Smith.

1930

NY START

1933: Skjebnen skal ha det til at Trygve Dahle, Sissel Leires morfar, begynner i lære i samme firma som Anders Kruse Smith. Samme år dør Henrik Smith og Anders arver firmaet hans.

1935: Etter en rekke uheldige omstendigheter og feilberegninger i ombyggingsprosjektet på Arbeiderforeningen i Kristiansand, går selskapet Anders har arvet konkurs. Han gjør likevel arbeidet ferdig og betaler gjelden sin. Kort tid etter konkursen starter han Anders Kruse Smith Entreprenør, forløperen til det som i dag er Kruse Smith.

1939: Kruse Smith har over 40 mann i arbeid, og det mest spektakulære prosjektet er Smithsblokka på Lund i Kristiansand – en kombinasjonsblokk med over 70 leiligheter, butikker og kontorer.