VDC

I praksis handler det om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter som gir stort potensiale for kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser

VDC = Virtual Design and Construction