Virtual design and construction

I praksis handler det om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter som gir stort potensiale for kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith