BIM Smartere Modellering

Kruse Smith bruker BIM for å koordinere, visualisere, ha oversikt og for å sikre samhandling og kvalitet på tvers av fagområdene. Ved å ha en slik modell tilgjengelig, blir det lettere for de ulike prosjektdeltakerne å jobbe sammen.

Hva er BIM?

BIM står for BygningsInformasjonsModellering. Prinsippet er at vi prosjekterer bygget og «bygger det» digitalt først ved å sette sammen alle fagmodellene til en samkjørt modell.

Bruken av BIM henger tett sammen med metodikken vi bruker, «Involverende planlegging» (se eget faktaark). Hvordan? Tverrfaglig 3D-prosjektering har stor verdi i seg selv i forhold til visualisering, kollisjonskontroll, geometri og mengder. Likevel ser vi at det er I’en i «BIM», informasjon, som kanskje representerer de største mulighetene fremover.

Når vi for eksempel setter inn et vindu i 3D-modellen, får vi ikke bare se hvordan det blir visuelt. Vi legger også inn informasjon om hvilke egenskaper (farge/tykkelse/isolering/osv.) vinduet har, og hvilke relasjoner vinduet har til resten av bygget. Denne informasjonen får alle prosjektdeltakerne tilgang til.

Eventuelle kollisjoner eller designfeil oppdages tidlig og kan rettes før de gjøres på byggeplassen. Det er billigere å gjøre feil på skjermen, enn i virkeligheten.

Modellene kan også brukes til å simulere akustikk, energibruk, sol- og skyggegang, og hvordan bygget er tilpasset universell utforming. På den måten blir det ferdige bygget så funksjonelt og anvendelig som vi ønsker det skal være.

Andre anvendelser er planlegging for å ivareta HMS på byggeplass, samt av logistikk, lagring, stillaser og annen rigg på byggeplass.

Underveis i prosjektet beriker vi modellen til et valgt detaljeringsnivå, og legger inn spesifikk informasjon fra leverandører om de ulike elementene bygget består av. Det kan være informasjon om alt fra fabrikat, type og montering til HMS-datablad. Gevinster I Kruse Smith har vi de siste årene brukt BIM i stadig flere av våre prosjekter, og har høstet gode og nyttige erfaringer.

Tilbakemeldinger fra prosjektdeltakere viser at bruken av BIM øker forståelsen og kommunikasjonen mellom faggruppene, noe som gir et bedre sluttresultat til våre kunder. Også kommunikasjonen med byggherren blir tydeligere og mer konkret.

Ved å bruke modellering helt fra planleggingsstadiet, er det tydeligere for underentreprenørene hva de skal levere, og når de skal levere det. I tillegg kan vi gjennom jevnlige designsjekker på forhånd, unngå kollisjoner og feil, og disse kan rettes før byggingen starter.

Den økonomiske forutsigbarheten øker også, fordi alle bygningskomponentene ligger i modellen. Dermed kan man gjennom mengdeuttak få full oversikt over mengden materialer og produkter vi allerede har brukt, og hvilke vi trenger for å komme i mål.

Ved prosjektslutt overleveres en «som bygget»-modell som kan være utgangspunkt  for byggherren i videre forvaltning, drift og vedlikehold av bygget.

BIM-kompetansen i Kruse Smith og bransjen for øvrig, øker stadig. I dag bruker Kruse Smith BIM i en stor andel av alle våre nye prosjekter, men vi benytter foreløpig bare en brøkdel av mulighetene BIM gir oss. Vi har derfor nå egne ansatte som jobber med stadig å utvide og styrke utnyttelsen av dette fantastiske verktøyets muligheter.

Kruse Smith er også medlem av buildingSMART, det viktigste norske forumet for utvikling og bruk av BIM.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith