Forskning & utvikling

Forskning og utvikling i Kruse Smith er forankret i konsernets verdigrunnlag og visjoner rundt klima-, energi- og miljøansvar. Enkelt sagt handler FoU om å rede Kruse Smith for fremtiden. Gjennom å kombinere selskapets kunnskap med bransjeinnovasjon og ny kunnskap, gjør FoU-virksomheten Kruse Smith til en bedre og mer konkurransedyktig aktør.

FoU-virksomheten arbeider kontinuerlig med et helhetlig fokus på energi- og miljøtiltak. Blant annet gjennom innføring av ulike produksjonsmetodikker og bransjestandarder som LEAN og BIM, som effektiviserer prosessen og på den måten reduserer både kostnader og miljøpåvirkning.

 

LEAN for bedre arbeidsflyt

LEAN Construction (involverende planlegging) er en arbeidsmetode som gir bedre arbeidsflyt i utførelsesfasen. Gjennom tidlig involvering av alle parter sikrer LEAN raskt oversikt over alle arbeidsprosessene, som igjen gjør at du enklere kan legge til rette for en sunn arbeidsoperasjon. LEAN har lenge vært et satsningsområde hos Kruse Smith.

To pilotprosjekter med gode resultater er gjennomført, henholdsvis Kanalpiren og Songdalen kommunesenter. I tillegg deltar også Kruse Smith i videreutvikling av LEAN-verktøy, blant annet gjennom forskningsprosjektet “Involverende Planlegging” sammen med Veidekke, Fafo, BI, UiA og UiO.

BIM for bedre prosjektering

Der LEAN i Kruse Smith først og fremst er brukt som et verktøy for utførelsesfasen, er BIM et verktøy i prosjekteringsfasen. Arbeidsprosessene som ligger bak modellene i BIM er den største endringen fra tradisjonell prosjektering. I BIM-prosjektering innhentes rådgivere på et tidligere stadium enn vanlig. Dette bidrar til at vi tidligst mulig identifiserer og forebygger uheldige løsninger i prosjektet. For Kruse Smith er det et mål at all prosjektering i egen regi skal prosjekteres i BIM.

VDC = Virtual Design and Construction 

I praksis handler det om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter som gir stort potensiale for kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser.

Standard Kruse Detaljer
For å sikre en gjennomgående bruk av de mest optimale byggtekniske løsningene for fremtiden, har en prosjektgruppe jobbet frem Standard Kruse Detaljer, et sted hvor «best practice»-erfaringene våre ligger samlet og tilgjengelig på intranettet.

FoU har også gjennomført og dokumentert ulike prøvefelt for overflatebehandling av synlig betong. Slipte betonggolv og terrasser er produkter som blir stadig mer populære, og vi har derfor bl.a. gjennomført et forsøk med støpte, slipte, polerte og overflatebehandlede betongoverflater, hvor vi også så på langtidsvirkningen av de ulike overflatebehandlingene.