Forskning og utvikling

Forskning og utvikling i Kruse Smith er forankret i konsernets verdigrunnlag og visjoner rundt klima-, energi- og miljøansvar. Enkelt sagt handler FoU om å rede Kruse Smith for fremtiden. Gjennom å kombinere selskapets kunnskap med bransjeinnovasjon og ny kunnskap, gjør FoU-virksomheten Kruse Smith til en bedre og mer konkurransedyktig aktør. 

FoU-virksomheten arbeider kontinuerlig med et helhetlig fokus på energi- og miljøtiltak. Blant annet gjennom innføring av ulike produksjonsmetodikker og bransjestandarder som BIM og VDC. Målsettingen er å kunne realisere våre prosjekter mer effektivist, med høyere kvalitet og med stadig mindre klimaavtrykk. .  

Robotisert jernbinding

Sensorstyrt betongherding

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith