Verdier

Kulturen i Kruse Smith skal kjennetegnes gjennom høy prestasjon, god teamforståelse og stadig utvikling.  Et godt verdigrunnlag er i dette en viktig hjelp for oss som selskap og for våre ansatte til å gjøre riktige prioriteringer og beslutninger i det daglige. 

Når du møter oss skal du erfare at vi er: 

Samspillende

Samarbeid, respekt og kompetansedeling gir verdier til kundene, ansatte og eiere.
 Å gjøre hverandre gode og ta menneskelige verdier på alvor skaper fremtidens vinnere.

Troverdig

Tillit, ærlighet og pålitelighet gjør at Kruse Smith alltid er til å stole på, er lojal mot avtaler og forutsigbar i beslutningsprosesser.

Ansvarlig

Ansvarlig for liv, helse og verdier. Ansvarlig for riktig utførte prosjekter og profesjonell reklamasjonshåndtering. Ansvarlig for samfunnet som bedriften er en del av.

Dette er grunnlaget for godt samarbeid og kjennetegner Kruse Smith i all sin virksomhet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith