Fra idé til virkelighet 

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.  

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.  

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet». 

Våre forretningsområder

Bygg 
Vi har lang erfaring med å bygge for offentlige og private oppdragsgivere Skoler, kulturhus, sykehus, næringsbygg og leilighetsbygg er eksempler på hva vi realiserer sammen med våre kunder.  

For oss er byggets opplevde verdi for brukeren av stor betydning. Når det ses sammen med en kostnadseffektiv byggeperiode og gode løsninger for drift og vedlikehold blir resultat bra for alle.  

Anlegg 
Kruse Smith anlegg bygger veier, tunneler, broer, kaier, LNG-tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. Vi har også en avdeling som utfører en rekke typer betongarbeid, samt bygger dammer, trebroer og kraftverk. 

Kruse Smith anlegg har solid erfaring og kompetanse fra omfattende prosjekter over hele landet og lang fartstid i å gjennomføre prosjekter innen total-, hoved- og underentrepriser. Her ligger vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith