Fra idé til virkelighet 

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende byggeprosjektene. 

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.  

Kruse Smith er et av Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet». 

Vi har lang erfaring med å bygge for offentlige og private oppdragsgivere. Skoler, kulturhus, sykehus,  næringsbygg og leilighetsbygg er eksempler på hva vi realiserer sammen med våre kunder.  

For oss er byggets opplevde verdi for brukeren av stor betydning. Når det ses sammen med en kostnadseffektiv byggeperiode og gode løsninger for drift og vedlikehold blir resultat bra for alle.  

Stort lag av egne fagarbeidere

Vi har et fantastisk godt lag med fagarbeidere inne tømmer og betong.  Her ligger vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere.

Egenproduksjon innen disse fagområdene er viktig både for å sikre en god faglig utvikling i selskapet, og ikke minst for å sikre at vi leverer med riktig kvalitet til våre kunder.

I Kruse Smith er vi opptatt av å opprettholde og utvikle en god norsk fagarbeidertradisjon. Vi har etablert et godt opplæringsprogram for lærlinger, og til en hver tid utgjør lærlinger 10% av fagarbeiderne i selskapet. 

 

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith