• Hjem
  • Oppsett av Kruse Smith tjenester på private mobiler

Oppsett av Kruse Smith tjenester på private mobiler

Alle nyansatte får tilsendt brukernavn og passord til Kruse Smith 14 dager før oppstarts dato. Brukernavnet er satt sammen av første del av fornavn og første del av etternavn for de som evt. har flere fornavn og/eller flere etternavn. Eks: Per Ole Bang Hansen får brukernavnet: per.bang@kruse-smith.no . De som har flere fornavn og/eller etternavn vil også få en epostadresse som i eksempelet blir perole.banghansen@kruse-smith.

Det er ALLTID kortversjonen (per.bang@kruse-smith) som er brukernavn og skal benyttes til all innlogging med Kruse Smith konto. Alle ansatte er satt opp med to faktor. Det betyr at du trenger en SMS kode eller autentiserings app i tillegg til brukernavn og passordet ved pålogging.

De viktigste tjeneste du som ansatt trenger tilgang til i Kruse Smith er tilgjengelige som web tjenester. Det betyr at du bare trenger en nettleser for å få tilgang.

Noen viktige tjenester krever at du installerer egne apper fra AppStore eller Google Play:

  • Storebrand Bli Frisk; Innlogging med BankID og veiledning finner du her: Veiledning
  • Personalhåndbok; Brukernavn og passord står i veiledningen og den finner du her: Veiledning.
  • Egenmelding og velferdspermisjon; Appen heter Nintex Mobile og du logger inn med din Kruse konto. Veiledning finner du her: Veiledning

Dersom du ønsker et passordløs innlogging uten bruk av SMS som tofaktorløsning må du installere og konfigurerer Microsoft Authenticator

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith