Krav til leverandører

Vi i Kruse Smith har noen krav for å sikre at leverandører og underentreprenører oppfyller våre, våres kunders og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet, seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet.

StartBANK
Alle våre leverandører og underentreprenører av kritiske/viktige varer og/eller tjenester skal være godkjent i StartBANK. Dette er et minimumskrav for å sikre at leverandører og underentreprenører oppfyller våre og våres kunders og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet, seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet.

På StartBANK sin hjemmeside finner du utfyllende informasjon om StartBANK, og her finner dere også påmeldingsblanketten dere må benytte for å starte registreringsprosessen. Du er naturligvis også velkommen til å kontakte oss for utfyllende informasjon om StartBANK.

StartBANK, Achilles Systems AS

Cobuilder Collaborate

Kruse Smith bruker Cobuilder Collaborate for å organisere innsamling av produktdokumentasjon som, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger mm. Systemet brukes til prosjektspesifikke stoffkartotek og hjelper oss bl.a. å oppfylle krav om risiko- og substitusjonsvurderinger.

Kruse Smith krever at våre leverandører og underentreprenører er brukere av ProductXchange/Cobuilder Collaborate og leverer sikkerhetsdatablader og annen relevant produktdokumentasjon gjennom systemet. Leverandører skal også bidra til å redusere vår bruk av særlig helse- og miljøfarlige materialer og kjemikalier ved å tilby alternative produkter.

Ta kontakt med coBuilder for å bli registrert som bruker av ProductXchange/Cobuilder Collaborate.

PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter fra 60 og 70 tallet kan inneholde miljøgiften PCB. Produsenter og importører av nye isolerglassruter er etter avfallsforskriften pliktige til å delta i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter. Disse retursystemene organiserer innsamlingen av gamle, PCB-holdige ruter.

Som kjøper av mer enn 200 isolerglassruter per år er Kruse Smith pliktig til å etterspørre og dokumentere at produsent/importør av de vinduer vi kjøper inn deltar i et godkjent retursystem.

PCB er en alvorlig miljøgift og Kruse Smith er opptatt av å støtte opp om det etablerte systemet denne avfallsfraksjonen. For at retursystemet skal fungere er det viktig at alle produsenter/importører av isolerglassruter deltar.  Vi krever derfor at våre leverandører av isolerglassruter kan fremlegge dokumentasjon på at produsent/importør har gyldig medlemskap i Ruteretur.

Grønt Punkt Norge AS

Innsamling og gjenvinning av emballasje er i Norge organisert av Grønt Punkt Norge. Alle virksomheter som bruker emballasje, importerer emballerte varer eller kjøper emballerte varer har et ansvar for at næringslivet innfrir sine forpliktelser og sikrer at emballasjen blir gjenvunnet.

Kruse Smith er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge og stiller krav til våre vareleverandører som benytter emballasje at de også er medlem.  Dette gjøres for å sikre at gjenvinningsvederlaget for emballasjen blir betalt i riktig ledd, og at det bare blir betalt en gang.

Kruse Smith krever at våre leverandører som benytter emballasje, senest ved kontraktsinngåelse skal kunne fremlegge dokumentasjon på medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Leverandøren avklarer med Grønt Punkt Norge hva slags medlemskap som er aktuelt.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith