Fakturering

Viktig informasjon til leverandører som ikke sender fakturaer til Kruse Smith på EHF

Fra og med 01.01.2020 vil Kruse Smith, med sine datterselskaper og tilknyttede selskaper, kun akseptere fakturaer i EHF format.

Kruse Smith benytter LogiqPay Invoice Portal for leverandører som ikke kan sende EHF fakturaer gjennom egne systemer. LogiqPay Invoice Portal er en nettside der leverandøren selv får tilgang til å taste inn fakturadetaljene via et enkelt grensesnitt slik at fakturaen kan sendes elektronisk.

For å lære mer om LogiqPay Invoice sin løsning klikk her
For support hos LogiqPay klikk her

Les mer om EHF her

Krav til merking av fakturaer

Alle fakturaer til Kruse Smith og datterselskaper må merkes med følgende:

- Referanseperson

 

Vi viser ellers til krav til salgsdokumentasjon som følger av Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8.

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Dette vil kunne føre til forsinket betaling og Kruse Smith aksepterer ikke gebyr og renteberegning i denne sammenheng.

Finn fakturamottaker

Leverandør
Organisasjonsnummer
 • Leverandør: AF Kruse/Bjelland
  Org.nr: 914 441 544
 • Leverandør: Amon AS
  Org.nr: 913 948 882
 • Leverandør: Ausviga Eiendom AS
  Org.nr: 896 002 872
 • Leverandør: Baneheia Park AS
  Org.nr: 991 069 275
 • Leverandør: Bergensgata Bolig AS
  Org.nr: 917 828 741
 • Leverandør: Bergesletta Bolig AS
  Org.nr: 918 497 374
 • Leverandør: Bergesletta Næring AS
  Org.nr: 819 194 742
 • Leverandør: Bergesletta Utvikling AS
  Org.nr: 925 835 641
 • Leverandør: Biejordene AS
  Org.nr: 977 203 171
 • Leverandør: BRKS Holding AS
  Org.nr: 997 708 059
 • Leverandør: Buggeland AS
  Org.nr: 983 180 213
 • Leverandør: Bystranda Blå AS
  Org.nr: 993 356 905
 • Leverandør: Eco Bygg AS (GMB1)
  Org.nr: 986 002 022
 • Leverandør: Eidet AS
  Org.nr: 992 105 232
 • Leverandør: Elvebredden Syd AS
  Org.nr: 983 261 485
 • Leverandør: Fuhr Park AS
  Org.nr: 990 312 648
 • Leverandør: Gjettum Bolig AS
  Org.nr: 999 064 469
 • Leverandør: Gjettum Nærsenter AS
  Org.nr: 918 466 665
 • Leverandør: Greverud Bolig AS
  Org.nr: 917 779 708
 • Leverandør: Greverud Holding AS
  Org.nr: 911 852 314
 • Leverandør: Harald Hårfagresgt 12 AS
  Org.nr: 991 996 737
 • Leverandør: Heidrun Boliger AS
  Org.nr: 911 837 927
 • Leverandør: Idda Utvikling AS
  Org.nr: 812 855 182
 • Leverandør: Jernbaneveien Flekkefjord AS
  Org.nr: 989 528 025
 • Leverandør: Jørpeland Utviklingssselskap AS
  Org.nr: 994 824 953
 • Leverandør: K10 Holding AS
  Org.nr: 922 224 153
 • Leverandør: Kanalsletta 2 AS
  Org.nr: 993 466 719
 • Leverandør: Kastellodden Bolig AS
  Org.nr: 918 284 583
 • Leverandør: Kastellodden Næring AS
  Org.nr: 981 364 120
 • Leverandør: Kirkebukta Utvikling AS
  Org.nr: 991 933 689
 • Leverandør: Kjøita 40 AS
  Org.nr: 994 796 364
 • Leverandør: Kruse Smith AS
  Org.nr: 988 948 837
 • Leverandør: Kruse Smith Boligutvikling AS
  Org.nr: 992 669 039
 • Leverandør: Kruse Smith Eiendom AS
  Org.nr: 941 460 429
 • Leverandør: Kruse Smith Entreprenør AS
  Org.nr: 916 050 445
 • Leverandør: Kruse Smith Gruppen AS
  Org.nr: 917 575 029
 • Leverandør: Kruse Smith Hasseløy AS
  Org.nr: 989 405 659
 • Leverandør: Kruse Smith Kanalboligen AS
  Org.nr: 994 786 342
 • Leverandør: Kruse Smith Spesialprodukter AS
  Org.nr: 998 231 817
 • Leverandør: KSE Byutvikling AS
  Org.nr: 994 157 639
 • Leverandør: Kvartal 10 Utbygging AS
  Org.nr: 917 775 397
 • Leverandør: Kystveien Utvikling AS
  Org.nr: 998 303 745
 • Leverandør: Leilos AS
  Org.nr: 914 007 658
 • Leverandør: Lindesnes Ferieleiligheter AS
  Org.nr: 911 626 691
 • Leverandør: Lørenskog Næringsbygg AS
  Org.nr: 990 951 632
 • Leverandør: Malmø Utvikling AS
  Org.nr: 994 889 052
 • Leverandør: Miabello AS
  Org.nr: 914 007 674
 • Leverandør: Morbergtoppen Boligutvikling AS
  Org.nr: 914 386 462
 • Leverandør: Odden Næringsbygg AS
  Org.nr: 982 174 732
 • Leverandør: Paradis Boligutvikling 1 AS
  Org.nr: 915 855 415
 • Leverandør: PARADIS BOLIGUTVIKLING AS
  Org.nr: 916 375 816
 • Leverandør: PARADIS BOLIGUTVIKLING BA2 AS
  Org.nr: 920 618 448
 • Leverandør: PARADIS BOLIGUTVIKLING S7 AS
  Org.nr: 920 618 405
 • Leverandør: PARADIS NÆRINGSEIENDOM AS
  Org.nr: 984 364 105
 • Leverandør: PARADIS NÆRINGSEIENDOM S7 AS
  Org.nr: 920 618 456
 • Leverandør: PARADIS UTVIKLING AS
  Org.nr: 916 069 057
 • Leverandør: REKS Holding AS
  Org.nr: 811 769 592
 • Leverandør: Rosenlund Utviklingsselskap AS
  Org.nr: 912 162 931
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling BFK5 AS
  Org.nr: 918 632 603
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Bolig AS
  Org.nr: 918 632 557
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Næring BFK2 AS
  Org.nr: 818 632 592
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Næring BFK3 AS
  Org.nr: 918 632 786
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Næring BFK4 AS
  Org.nr: 918 632 646
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Næring FK1 AS
  Org.nr: 918 632 611
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Næring S4 AS
  Org.nr: 918 632 573 
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling Parkering S3 AS
  Org.nr: 918 632 670 
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling S3 AS
  Org.nr: 918 632 565 
 • Leverandør: Sandnes Byutvikling AS
  Org.nr: 914 737 753
 • Leverandør: Sentrumsbolig AS
  Org.nr: 941 663 141
 • Leverandør: Siriskjær Utbygging AS
  Org.nr: 889 506 652
 • Leverandør: Skårersletta Bolig 1 AS
  Org.nr: 919 115 742
 • Leverandør: Sporafjell Utviklingsselskap AS
  Org.nr: 999 330 169
 • Leverandør: Strandgaten 41 AS
  Org.nr: 989 089 501
 • Leverandør: Tangen Kristiansand AS
  Org.nr: 991 363 823
 • Leverandør: Tangen Utviklingsselskap AS
  Org.nr: 980 067 378
 • Leverandør: Tangen Ytterst AS
  Org.nr: 993 356 913
 • Leverandør: Tertnes Panorama AS
  Org.nr: 918 329 374
 • Leverandør: Triaden Eiendom AS
  Org.nr: 992 097 795
 • Leverandør: Ullandhaug Eiendom AS
  Org.nr: 991 271 252
 • Leverandør: Vaagsbyen Bolig AS
  Org.nr: 998 001 323
 • Leverandør: Vaagsbyen Dagligvare AS
  Org.nr: 999 235 921
 • Leverandør: Vaagsbyen Næringsutleie 2 AS
  Org.nr: 917 676 976
 • Leverandør: Vaagsbyen Næringsutleie AS
  Org.nr: 990 312 664
 • Leverandør: Vedafjell Utvikling AS
  Org.nr: 822 558 682
 • Leverandør: Vindmøllebakken Holding AS
  Org.nr: 919 579 498
 • Leverandør: Vindmøllebakken Næring AS
  Org.nr: 919 579 722
 • Leverandør: Vindmøllebakken Utbygging AS
  Org.nr: 919 579 897
 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser som er avtalt i skriftlige avtaler gjelder. Om ikke annet avtalt vil Kruse Smith fra 01.01.2020, både for eksisterende og nye leverandører, endre antall betalingsdager under 30 dager til minimum 30 dager.

Ingen rentenotaer eller inkassogebyr aksepteres dersom mottatt faktura har feil betalingsbetingelser.
Forsinkelsesrenter på <= NOK 200,- betales normalt ikke. Disse betalingsbetingelsene bidrar til en effektiv fakturabehandling mellom partene.

Vi håper på forståelse for dette og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

Betalingspåminnelser

Betalingspåminnelser sendes til purring@kruse-smith.no og merkes med selskapsnavn i emnefeltet.
Vi ber våre leverandører å levere varer og tjenester i samsvar med Kruse sine standardvilkår som kommer frem på våre hjemmesider. Se leverandørportalen for utfyllende informasjon.

 

Support

Har du spørsmål om EHF fakturering via LogiqPay?
Spørsmål rundt EHF, meldingsformidling og LogiqPay Invoice Portal kan rettes til vår meldingsformidler Logiq:
E-post: info@logiqpay.no
Telefon: +47 94 13 43 00.

Har du spørsmål vedrørende innhold i faktura?
Spørsmål vedrørende innhold i faktura kan rettes til Kruse Smith
E-post: support-ehf@kruse-smith.no

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith