Fakturering

Viktig informasjon til leverandører som ikke sender fakturaer til Kruse Smith på EHF

Fra og med 01.01.2020 vil Kruse Smith, med sine datterselskaper og tilknyttede selskaper, kun akseptere fakturaer i EHF format.

Kruse Smith benytter LogiqPay Invoice Portal for leverandører som ikke kan sende EHF fakturaer gjennom egne systemer. LogiqPay Invoice Portal er en nettside der leverandøren selv får tilgang til å taste inn fakturadetaljene via et enkelt grensesnitt slik at fakturaen kan sendes elektronisk.

For å lære mer om LogiqPay Invoice sin løsning klikk her
For support hos LogiqPay klikk her

Les mer om EHF her

Krav til merking av fakturaer

Alle fakturaer til Kruse Smith og datterselskaper må merkes med følgende:

- Referanseperson

 

Vi viser ellers til krav til salgsdokumentasjon som følger av Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8.

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Dette vil kunne føre til forsinket betaling og Kruse Smith aksepterer ikke gebyr og renteberegning i denne sammenheng.

Finn fakturamottaker

Leverandør
Organisasjonsnummer
 • Leverandør: AF Kruse/Bjelland
  Org.nr: 914 441 544
 • Leverandør: Amon AS
  Org.nr: 913 948 882
 • Leverandør: Bergesletta Bolig AS
  Org.nr: 918 497 374
 • Leverandør: Bergesletta Næring AS
  Org.nr: 819 194 742
 • Leverandør: Bergesletta Utvikling AS
  Org.nr: 925 835 641
 • Leverandør: Buggeland AS
  Org.nr: 983 180 213
 • Leverandør: Elvebredden Syd AS
  Org.nr: 983 261 485
 • Leverandør: Kjøita 40 AS
  Org.nr: 994 796 364
 • Leverandør: Kruse Smith AS
  Org.nr: 988 948 837
 • Leverandør: Kruse Smith Entreprenør AS
  Org.nr: 916 050 445
 • Leverandør: Kruse Smith Gruppen AS
  Org.nr: 917 575 029
 • Leverandør: Kruse Smith Hasseløy AS
  Org.nr: 989 405 659
 • Leverandør: Kruse Smith Invest AS
  Org.nr: 998 231 817
 • Leverandør: Leilos AS
  Org.nr: 914 007 658
 • Leverandør: Sentrumsbolig AS
  Org.nr: 941 663 141
 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser som er avtalt i skriftlige avtaler gjelder. Om ikke annet avtalt vil Kruse Smith fra 01.01.2020, både for eksisterende og nye leverandører, endre antall betalingsdager under 30 dager til minimum 30 dager.

Ingen rentenotaer eller inkassogebyr aksepteres dersom mottatt faktura har feil betalingsbetingelser.
Forsinkelsesrenter på <= NOK 200,- betales normalt ikke. Disse betalingsbetingelsene bidrar til en effektiv fakturabehandling mellom partene.

Vi håper på forståelse for dette og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

Betalingspåminnelser

Betalingspåminnelser sendes til purring@kruse-smith.no og merkes med selskapsnavn i emnefeltet.
Vi ber våre leverandører å levere varer og tjenester i samsvar med Kruse sine standardvilkår som kommer frem på våre hjemmesider. Se leverandørportalen for utfyllende informasjon.

 

Support

Har du spørsmål om EHF fakturering via LogiqPay?
Spørsmål rundt EHF, meldingsformidling og LogiqPay Invoice Portal kan rettes til vår meldingsformidler Logiq:
E-post: info@logiqpay.no
Telefon: +47 94 13 43 00.

Har du spørsmål vedrørende innhold i faktura?
Spørsmål vedrørende innhold i faktura kan rettes til Kruse Smith
E-post: support-ehf@kruse-smith.no

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith