Avtaler & kontrakter

Våre leverandører deles inn i kategorierer etter hvilke produkter og/eller tjenester som de leverer. Vår strategi er å inngå avtaler med leverandører enten på konsernnivå eller regionalt for å ivareta leveringssikkerhet, kvalitet og de beste kommersielle betingeler.

Våre leverandører deles inn i følgende kategorierer etter hvilke produkter og/eller tjenester som de leverer.

  • A-LEVERANDØRER : Leverandører av direkte material og som vi har avtale med, enten regionalt eller på konsernnivå.
  • B-LEVERANDØRER : Underentreprenører som kontraheres fra prosjekt til prosjekt.
  • C-LEVERANDØRER : Leverandører av «commodities»/handelsvarer.

Avtalestruktur

Vår strategi er å inngå avtaler med leverandører enten på konsernnivå eller regionalt for å ivareta leveringssikkerhet, kvalitet og de beste kommersielle betingeler. Ta gjerne kontakt med en av personene i innkjøpsgruppen dersom dere vil introdusere selskapet ditt og deres produkter for Kruse Smith.

Kontraktsstandarder

Kruse Smith Entreprenør AS, benytter i hovedsak gjeldende Norske Standarder ved kontrahering og- eller bestilling av varer / leveranser.  Det er dog noe få punkter som avviker / presiseres, disse finnes i Kruse Smith sine «Generelle kontraktsbestemmelser for underentreprenører»

Last ned: Kruse Smith standard innkjøpsbetingelser

Last ned:  Kruse Smith Generelle kontraktsbestemmelsene for underentreprenører

Download: Kruse Smith general contractual provisions for subcontractors

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith