Leire blir ny styreleder i Bygg21

Regjeringen har utnevnt nytt styre i Bygg21. Sissel Leire, styreleder i entreprenør- og eiendomsselskapet Kruse Smith, blir ny styreleder i Bygg21.

Jeg er stolt over forespørselen og veldig motivert for dette, og ser frem til å fortsette på arbeidet som allerede er gjort. Nå er strategien lagt og det nye styrets hovedoppgave blir å realisere dette på en god måte. Hovedtrekkene i strategien som er valgt er FOU, kompetanse og deling. Dette er noe vår bransje absolutt trenger, sier Sissel Leire.

Det forrige styret fikk i oppdrag å utarbeide strategier for kompetanseheving og kunnskapsspredning i hele næringen. Det resulterte i strategien Sammen bygger vi framtiden, som ble overlevert til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i fjor høst.

Styrets periode er nå over, og et nytt styre med et nytt mandat er på plass.

Mandatet reflekterer at Bygg21 går over i en ny fase hvor strategien skal iverksettes i praksis.

Bygg21 er et samarbeid mellom næringen og myndighetene for å utvikle en kunnskapsbasert, bærekraftig og produktiv byggenæring. Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet i byggenæringen.

Bygg 21 skal legge til rette for at byggenæringen kan bli mer produktiv, bærekraftig og kostnadseffektiv. Jeg mener vi har fått et bredt og kompetent styre som kan ta arbeidet inn i en ny fase, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Det nye styret får et mer spisset mandat for perioden 2015 og 2016. Styret skal spesielt prioritere:

  • Å utvikle en enhetlig metode for å måle produktivitet i byggenæringen.
  • Opprette en gruppe som skal bidra med kunnskap og kompetanse for å gjøre byggenæringen mer innovativ.
  • Etablere og drifte en informasjonsportal på nett der byggenæringen kan dele egen kunnskap og erfaring.

Det nye styret består av:

  • Sissel Leire (leder), styreleder, Kruse Smith Eiendom AS og Kruse Smith Entreprenør AS.
  • Stig Bech (nestleder), partner, Advokatfirmaet BA-HR.
  • Arne Giske, konsernsjef, Veidekke ASA.
  • Siri Hunnes Blakstad, divisjonsdirektør, Reinertsen AS.
  • Harald Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg.
  • Netten Østberg, divisjonsleder, Asplan Viak AS.
  • Jon-Olav Sigvartsen, daglig leder, JOS-Bygg AS.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith