Rehabilitering ekstrem

Jon Syrtveit og Sissel Leire

På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport innenfor byggrehabilitering. En kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo og et nytt landemerke for byen og regionen. 

Den bevaringsverdige siloen er tegnet av arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland. De regnes som funksjonalismens fremste fanebærere i Norge i mellomkrigstiden. I 1939 fikk siloen fikk den prestisjetunge Houens Fonds Pris for god arkitektur. Med sin sentrale plassering på det som i dag kalles Silokaia, er siloen blitt et landemerke med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi

For prosjekterende og utførende hos Kruse Smith er dette prosjektet blandet det absolutt mest utfordrende de har vært borte i. Men samtidig noe av det mest spektakulære.

Siloen består av 30 silorør som bærer konstruksjonen, i alt utgjør rørene 8000 kvadratmeter. I det ferdige prosjektet skal bygget åpnes, og over halvparten av de 40 meter høye silorørene skal kappes 20 meter over bakken for å skape et stort, åpent rom hvor man kan kikke opp i silorørene. Tre av dem får glass i enden.

Det medfører at hele bygningen må stabiliseres og fundamenteres på nytt. Det er ikke bare enkelt når mye av arbeidet med kapping, montering av nye dragere og støpning må utføres hengende i sele ned fra taket. Det er nemlig for trangt mellom silorørene til at man kan komme til med kran eller heis.

Ny fundamentering med pæler ned til fjell opptil ni meter under bakken er allerede på plass. For å stabilisere konstruksjonen skal det plasstøpes armerte betongdragere på langs og tvers gjennom hoveddelen av bygget, som er 45 meter langt og 12 meter bredt. På hver side er det rektangulære konstruksjoner som rives og gjenoppbygges.

For ikke å ødelegge armeringen i silobetongen skal hullene til dragerne vannmeisles og ikke bores eller meisles på tradisjonelt vis. Vannmeisling er en mer skånsom metode, der betongen penetreres ved hjelp av høyt vanntrykk.

Det er den meritterte, spanske sivilingeniøren Mario Rando som har prosjektert bærestrukturen i det nye bygget. Han har tidligere blant annet jobbet for stjernearkitekten Santiago Calatrava, som har skapt banebrytende bygningsstrukturer verden over, som den vridde skyskraperen Turning Torso i Malmö, Olympiastadion i Aten og World Trade Center Transportation Hub – verdens dyreste tog- og Tbanestasjon – i New York

Det har knyttet seg usikkerhet til betongkvaliteten i silobygget, men to uavhengige undersøkelser viser at betongkvaliteten er overraskende god. Det reduserer behovet for ytterligere C-momenter i byggeriet.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith