Personlig Sikkerhetsinstruks for Kruse Smith

Kruse Smith’s Personal Safety Instructions

Velkommen til innføring i Kruse Smiths PSI (Personlig Sikkerhetsinstruks).
Husk. Dine valg påvirker din sikkerhet på jobben.

Velg språk nedenfor, og du er igang


Welcome to an introduction to Kruse Smith’s PSI (Personal Safety Instructions)
Remember. Your choices affect your safety at work.

Choose language bellow, and get started.


Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith