Kruses OPS-Doktor

Espen Solheim-Kile er i gang med doktorgradsarbeidet om Offentlig-Privat Samarbeid. Arbeidet skal gi Kruse Smith bedre innsikt i fordelene med OPS som gjennomføringsmodell.

Jeg har lenge vært interessert i gjennomføringsmodeller. Det var også en del av min mastergrad, sier sivilingeniøren fra Kristiansand. I høst gikk Espen Solheim-Kile fra å jobbe med økonomistyring i Kilden konserthus, til å bli ansatt i Kruse Smith for å skrive doktorgrad om OPS.

Jeg jobber nå med sonderinger i forhold til å formulere en problemstilling for avhandlingen. Det jeg ønsker å finne ut av, er i hvilken grad OPS gir mer verdi enn tradisjonelle gjennomføringsmodeller, forteller 30-åringen. Det gjelder ikke bare kroner og øre, men også i forhold til verdien bygget får for brukerne i form av kvalitet, tilrettelegging og funksjonalitet.

Livsløpsperspektiv

Arbeidet med å få til et doktorgradsarbeid om OPS i Kruse Smith har pågått en stund, før det nå settes i gang.

Tanken om doktorgradsarbeid i Kruse Smith har modnet fram over flere år, primært gjennom samarbeid med Universitetet i Agder. Som et ledd i dette samarbeidet utfordret vi UiA til å utvikle nye konkurransemodeller.

I tradisjonelle modeller blir tilbyder som oftest utropt som vinner, kun ut i fra lavest pris på tilbudstidspunktet. Finner man feil i beskrivelsen, krever man tillegg. Dette kan føre til et unødig konfliktklima, forteller direktør for forretningsutvikling i Kruse Smith Eiendom, Svein Kaldestad.

Et bygg er jo bare et verktøy for den verdiskapende virksomheten som utføres i bygget, for eksempel læringsutbytte for en elev, god omsorg og pleie for en pasient, og så videre. Spørsmålet blir da hvordan bygget skal utformes for å bidra til den verdiskapende virksomheten over tid og til lavest mulig kostnad i et livsløpsperspektiv, sier Kaldestad.

Fristet

Fra før av har Espen mastergrad i industriell økonomi fra Universitetet i Agder i Grimstad – også den handlet om gjennomføringsmodeller. Han ble da anbefalt av veilederen sin om å gå videre og ta en doktorgrad, men valgte å ta noen år i næringslivet i stedet. Når Kruse Smith lyste ut doktorgradsstillingen, ble han derimot fristet.

Dette er et emne jeg har vært borti før, og som jeg er veldig interessert i. I tillegg har jeg hatt et godt inntrykk av Kruse Smith som bedrift og arbeidsplass, noe som bare har blitt bekreftet etter at jeg begynte her, sier han.

Mellom næringsliv og akademia

Det er på det nåværende tidspunkt ikke klart hvilket universitet Espen og Kruse Smith skal samarbeide med. Sannsynlige partnere kan være UiA, NTNU i Trondheim eller et universitet i utlandet. Endelig problemstilling for doktorgradsoppgaven er ikke klar enda, men vil kunne omfatte  forskningsobjekter  som  sykehjem, skoler og folkehelseanlegg som Aquarama.

Denne doktorgraden skiller seg fra mange andre, ved at den blander akademia og næringsliv. Noen har stilt spørsmålstegn ved om man i denne organiseringen kan havne i en skvis mellom akademi- og næringsinteresser.

Det er helt klart noe man må være klar over, og ha tenkt igjennom. Men jeg har vært helt klart fra begynnelsen at alle eventuelle ønsker og forhåpninger i forhold til resultatet må legges til side. Da får vi en reell konklusjon, som er det beste grunnlaget for Kruse Smiths videre arbeid med OPS, sier Espen.

Gir økt konkurransekraft

Både Espen Solheim-Kile og Svein Kaldestad tror doktorgradsarbeidet vil styrke Kruse Smiths konkurransekraft.

Gode OPS-prosesser sikrer at det offentlige får prosjekter som gir bedre rammebetingelser for sine lovpålagte oppgaver, samtidig som vi får betalt for vår kompetanse. Det er en vinn-vinn-situasjon. Doktorgradsarbeidet til Espen vil gi Kruse Smith økt kompetanse og dermed økt konkurransekraft i et krevende marked, mener Svein.

Jeg tror vi kan få en dypere forståelse av gjennomføringsmodellen, samtidig som vi styrker koblingen vår mot universiteter, sier Espen.

Doktorgraden skal gjennomføres på fire år. Minst to av årene skal Espen tilbringe på Kjøita hos Kruse Smith, og minst ett år på et universitet.

Jeg trives veldig godt, og det er et veldig godt sosialt miljø her. Jeg håper og tror at det blir et interessant og gøy arbeid, som gir nytte til Kruse Smith, avslutter Espen, som vil fortsette å være ansatt i Kruse Smith også etter at doktorgraden foreligger.

 

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith