Vindmøllebakken i Stavanger vant Innovasjonspris for universell utforming

Det nyskapende bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger vant Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien arkitektur.

– Denne kategoriprisen er en stor glede for oss. Til sist handler det jo om høyest mulig kvalitet på boopplevelsen, og med Vindmøllebakken har vi latt universell utforming og samhandling med beboerne komme i første rekke, sier Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith.

Hun forteller at Kristin Støren Wigum, som er en av gründerne bak konseptet «Gaining by sharing», har vært en nøkkelperson i realisering av prosjektet.

Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak Innovasjonsprisen for universell utforming, og dette blir fjerde gang prisen deles ut.

– Vi ønsker å være et åpent samfunn der alle kan delta på like premisser, og nettopp derfor er universell utforming så viktig. Jeg er kjempeimponert over hvordan prisvinnerne bruker et inkluderende tankesett for å skape bedre løsninger for alle, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Mer innovativt og lønnsomt
– Universell utforming er et verktøy for både inkludering, innovasjon og konkurransekraft. Produkter, tjenester og omgivelser som kan brukes av et mangfold av brukere, er både bedre og mer lønnsomme, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver med ansvar for inkluderende design i DOGA.

Hun mener bofellesskapet i Vindmøllebakken er et svært godt eksempel på hvordan universelt utformede løsninger bidrar til et mer likestilt samfunn, gir bedre brukeropplevelser for alle og åpner døren for viktig nyskaping og verdiskaping.

Vindmøllebakken er bærekraftig deling
I Stavanger deler 40 små og store leiligheter på 520 kvadratmeter med fellesareal. Hensikten bak pilotprosjektet til Solon Eiendom, Indigo Vekst, Kruse Smith Entreprenør og arkitektkontoret Helen & Hard er å gjøre flere i stand til å eie sin egen bolig samt skape et sterkt fellesskap mellom beboerne, samtidig som miljø og ressurser spares. I Vindmøllebakken står sosial bærekraft sentralt i hverdagslivet – ingen skal grue seg til høytider og fest dager, alle er invitert og kan bidra om de ønsker. En pandemi er også lettere å organisere et sosialt liv rundt når felles arealene er så store at avstand kan opprettholdes.

– Byggenæringen må være en del av løsningen på de utfordringene som samfunnet står overfor. For at bokvaliteten skal bli best mulig, må utbygger legge til rette for universell utforming og brukermedvirkning helt fra planleggingsstadiet, sier Sissel Leire.

I den i alt åtte år lange utviklingsprosessen fikk beboerne anledning til å medvirke i flere faser. Arkitekter, byggherre, lokalpolitikere og brukerne jobbet sammen for å realisere en felles forankret visjon.

– Vi var svært spente på beboerprosessen, siden vi aldri har gjennomført såpass omfattende samhandling på et så tidlig tidspunkt før. Det gleder meg at mange av de som kom med tidlig i prosessen, i dag er beboere i Vindmøllebakken, sier Leire.

Stor etterspørsel
Vindmøllebakken er pilotprosjekt for konseptet «Gaining by sharing». Dette konseptet skal nå etter planen videreføres i Arendal og Mandal, i tillegg planlegges nok et bygg i Stavanger. Bofellesskapet representerer noe nytt i et homogent boligmarked. Konseptet sikter seg særlig inn mot en miks av unge og eldre, aleneboende, familier og ulike kulturer, men hvem som helst kan kjøpe en leilighet i bofellesskapet.

– Salget av enheter i Vindmøllebakken har gått bra sammenlignet med andre prosjekter som vi har hatt ute i markedet samtidig. Det har også vært stor interesse fra media og andre arkitekter, utbyggere, entreprenører og kommuner. Ikke minst er det veldig positive tilbakemeldinger fra beboerne selv. Folk er veldig fornøyde, sier Leire.

 

Fakta om Innovasjonsprisen for universell utforming
* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD). Prisen har blitt delt ut tre ganger tidligere, i 2011, 2014 og 2017.
* Går til oppdragsgivere, arkitekter og designere som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold.
* Kategoriprisene ble i år delt ut i arkitektur, landskapsarkitektur, transport, grafisk design, tjenestedesign og interaksjons- og informasjonsdesign
* Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen, Innovasjonsprisen for universell utforming
* Scandic Gardermoen vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital, mens den norskbyggede sightseeingbåten Vision of the Fjords gikk til topps i 2017.
* Blant tidligere kategorivinnere finner vi Kolonial.no, Bybanen i Bergen, Aftenposten Junior, YR.no, Hamaren aktivitetspark, Hardanger Bestikk og Finn.no.

Kontaktpersoner:
* Kruse Smith, styreleder Sissel Leire, mobil 91 74 95 30
* Design og arkitektur Norge, leder for nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith