KS_konferansen_2019_2300x600

Dato: 7. mars

Tidspunkt: 08.30 til 15.00

Sted: Clarion Hotel Air på Sola

Pris: Ordinær: kr 1800,– eks mva

Student: kr 250,– eks mva

Overnatting: kr 1095,– for enkeltrom, kr 1195,– for dobbeltrom.

Oppgi kode: GR004736 til hotellet ved bestilling.

Motstand & muligheter:
Teknologi og mennesker – en bransje i endring

Vi fortsetter suksessen, og for fjerde gang arrangerer vi Kruse Smith Konferansen! Årets konferanse går av stabelen 7. mars 2019, på Clarion Hotel Air på Sola. Og dette er konferansen du bør få med deg. Vi byr på et spennende program som du vil ha nytte av! 

Vi inviterer til en inspirerende konferanse om dagens og framtidens muligheter innen bygg og byggeprosesser.

Vi ønsker å dele, inspirere og lære av andre. Å bygge ned eventuelle fordommer mot digitalisering, skape endringsvilje og legge til rette for nettverksbygging.

Møt Silvija Seres Hun er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Foreløpig liste over utstillere:

Communicate

Catenda

Geograf
Dalux
Dimension10
Niras

Norconsult

Foreløpig ser programmet slik ut:

08.30: Oppmøte/innsjekk

09.00: Innledning/velkommen v/Konsernsjef Heidi Wolden

09.15 – 10.00: Åpningsinnlegg: «digitalisering og mennesker»

Endringsbehov skjer kontinuerlig og er ikke så farlig. Det digitale skiftet i et historisk perspektiv.

Foredragsholder

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

_________________________________________________________________________

10.00 – 10.30: Kruse Smith – vårt digitale veikart

Kruse Smith sitt digitale mandat. Konkrete eksmpler og satsinger. I praksis handler det om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter som gir stort potensiale for kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser

Foredragsholdere

Gunnar Skeie, Utviklingsleder VDC, Kruse Smith
Jens Fredrik Langlo, VDC-utvikler, Kruse Smith
Jon Sakarias Liknes, VDC-utvikler, Kruse Smith

_________________________________________________________________________

10.30 – 10.50: Pause

_________________________________________________________________________

10.50 – 11.20: Tegningsløs byggeplass

Konkrete eksempler på hvordan en byggeplass uten papir fungerer. Muligheter, hindringer og erfaringer så langt.

Foredragsholder

Harald Juvland, Innovasjonssjef, AF gruppen

11.20 – 11.50: Teknologi som virkemiddell i lean transformasjon

Foredragsholder

Øyvind Børstad, Hent

_________________________________________________________________________

11.50 – 12.30: Lunsj

_________________________________________________________________________

12.30 – 13.00: Kunstig intelligens

Hva skjer på forskningsfronten? Hva forventes kunstig intelligens å bidra med i fremtiden? Kunstig intelligens gjør et inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen, og har så mye potensial at det er vanskelig å forestille seg en fremtid uten.

Foredragsholder

Morten Goodwin, Førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA.
Morten Goodwin holder populærvitenskaplige foredrag om kunstig intelligens. Han har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en aktiv forsker med mer enn 60 fagfellevurderte artikler, og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter i Agder. 

_________________________________________________________________________

13.00 – 13.30: Kunstig intelligens i praksis

Et konkret eksempel på bruk av kunstig intelligens i vår bransje

Foredragsholder

Håvard Haukeland, Spacemaker

_________________________________________________________________________

13.30 – 13.50: Pause

_________________________________________________________________________

13.50 – 14.20: Industrialisering av prosjektering

Konkret eksempel på hvordan man kan industrialisere prosjekteringen

Foredragsholder

Johannes Eggen, Architect MNAL, Partner i Nordic

_________________________________________________________________________

14.20 – 14.50: Utgått på dato?

Er vi rustet til det digitale skiftet? Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. 

Foredragsholder

Øivind Bjørnson, Bjørnson Organisasjonspsykologene

_________________________________________________________________________

14.50 – 15.00: Oppsummering v/Erik Dale, Kommunikasjon- og organisasjonsdirektør i Kruse Smith

_________________________________________________________________________

Møt Morten Goodwin, Førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA.
Morten Goodwin holder populærvitenskaplige foredrag om kunstig intelligens. Han har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.