KS_konferansen_2019_2300x600_alle_3

Dato: 7. mars

Tidspunkt: 08.30 til 16.00

Sted: Clarion Hotel Air på Sola

Pris: Ordinær: kr 1800,– eks mva

Student: kr 250,– eks mva

Overnatting: kr 1095,– for enkeltrom, kr 1195,– for dobbeltrom.

Oppgi kode: GR004736 til hotellet ved bestilling.

Motstand & muligheter:
Teknologi og mennesker – en bransje i endring

Vi fortsetter suksessen, og for fjerde gang arrangerer vi Kruse Smith Konferansen! Årets konferanse går av stabelen 7. mars 2019, på Clarion Hotel Air på Sola. Og dette er konferansen du bør få med deg. Vi byr på et spennende program som du vil ha nytte av! 

Vi inviterer til en inspirerende konferanse om dagens og framtidens muligheter innen bygg og byggeprosesser.

Vi ønsker å dele, inspirere og lære av andre. Å bygge ned eventuelle fordommer mot digitalisering, skape endringsvilje og legge til rette for nettverksbygging.

Nikolai Astrup – Norges nye digitaliseringsminister – åpner konferansen!

Møt Silvija Seres Hun er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Utstillere under Kruse Smith Konferansen:

ALICE Technologies
Byggetjeneste
Communicate
Catenda/NTI
EDRMedeso
Geograf
Dalux
Dimension10
Interactive Norway
Niras
NOIS – Norconsult
LEAN Communication
Hexagon
Bygg21
Smedvig

Program:

08.30: Oppmøte/innsjekk

09.00: Innledning/velkommen ved konsernsjef Heidi Wolden

09.15-09.30: Innlegg ved v/Digitaliseringsminister Nikolai Astrup

_________________________________________________________________________

09.30 – 10.00: Kruse Smith – vårt digitale veikart

Kruse Smith sitt digitale mandat. Konkrete eksmpler og satsinger. I praksis handler det om helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjekter som gir stort potensiale for kvalitetsheving, effektivisering og kostnadsbesparelser

Foredragsholdere

Gunnar Skeie, Utviklingsleder VDC, Kruse Smith
Jens Fredrik Langlo, VDC-utvikler, Kruse Smith
Jon Sakarias Liknes, VDC-utvikler, Kruse Smith

_________________________________________________________________________

10.00 – 10.45:  Digitalisering og mennesker

Endringsbehov skjer kontinuerlig og er ikke så farlig. Det digitale skiftet i et historisk perspektiv.

Foredragsholder

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

___________________________________________________________________

10.45 – 11.00: Pause

_________________________________________________________________________

11.00 – 11.30: Tegningsløs byggeplass – er det mulig?

Konkrete eksempler på hvordan AF gruppen gjennomfører byggeprosjekter uten tegning. Utfordringer, gevinster og erfaringer så langt.

Foredragsholder

Harald Juvland, Innovasjonssjef, AF Gruppen

_________________________________________________________________________

12.00 – 12.50: Lunsj

_________________________________________________________________________

12.50 – 13.20: Kunstig intelligens

Hva skjer på forskningsfronten? Hva forventes kunstig intelligens å bidra med i fremtiden? Kunstig intelligens gjør et inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen, og har så mye potensial at det er vanskelig å forestille seg en fremtid uten.

Foredragsholder Morten Goodwin

Se foredraget her.

_________________________________________________________________________

13.20 – 13.50: Kunstig intelligens i praksis

Et konkret eksempel på bruk av kunstig intelligens i vår bransje.

Foredragsholder

Håvard Haukeland, Spacemaker

_________________________________________________________________________

13.50 – 14.20: ALICE Technologies v/Dan Evets, head of global business development

Vi er stolte over å kunne annonsere nok en spennende aktør på programmet! Det California-baserte selskapet ALICE Technologies har utviklet et imponerende produkt for optimalisering av framdriftsplaner. Ved å kombinere byggerfaring med kunstig intelligens, genereres tusenvis av framdriftsplaner slik at vi enklere kan identifisere den beste metoden for prosjektgjennomføring. Dette får dere høre mer om! 

_________________________________________________________________________

14.20 – 14.40: Pause

_________________________________________________________________________

14.40 – 15.10: Tilretteleggelse for industrialisert bygging gjennom industrialisert prosjektering

SUS2023 er et prosjekt med høye ambisjoner innenfor standardisering og industrialisering.
Begrepene standardisering og industrialisering benyttes i mange prosjekter, men hva legger SUS2023 i de?
Dette foredraget vil belyse hvordan vi gjennom prosjektering og dialog med entreprenører/ leverandører arbeider målrettet mot å gjøre byggeprosjektet til et forbildeprosjekt innenfor industrialisert bygging og gjennomføring.

Hva har vi oppnådd og hvilke utfordringer og muligheter har vi fremover?

En industrialisert byggeplass stiller høye krav til standardisering og grensesnitthåndtering og her vil  vi redegjøre for hvordan vi i prosjektet har utviklet og benyttet BIM verktøyet til å håndtere dette.

Foredragsholder

Johannes Eggen, Arkitekt MNAL, Partner i Nordic

_________________________________________________________________________

15.10 – 15.40: Utgått på dato?

Er vi rustet til det digitale skiftet? Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. 

Foredragsholder

Øivind Bjørnson, Bjørnson Organisasjonspsykologene

_________________________________________________________________________

15.40 – 15.50: Oppsummering v/Erik Dale, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kruse Smith

_________________________________________________________________________

Møt Morten Goodwin, Førsteamanuensis i kunstig intelligens ved UiA.
Morten Goodwin holder populærvitenskaplige foredrag om kunstig intelligens. Han har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.