Kruse Smith fyller 80 år

Gratulerer med åttiårsjubileet – faktisk en ganske imponerende alder for en bedrift. Den blir ikke mindre imponerende av at vi kan trekke eierlinjen direkte fra Anders Kruse Smith og Trygve Dahle og frem til eierskapet i dag.

Det er et fantastisk arbeide som er lagt ned for å utvikle Kruse Smith til det selskapet det er blitt i dag. Dette er en jobb som ikke har vært utført av én person alene, men av et team.

Jeg tror at vi har noe eget i Kruse Smith i det vi kaller Kruse Smith-kulturen. Denne kulturen tror jeg er med å gjøre Kruse Smith til det er i dag. Et voksent selskap med sine 80 år, men vitalt som en ungdom. Vitali-teten fremkommer tydelig i strategi-planen som nå legges for de neste tre årene. Det legges til rette for vekst og ekspansjon, både i volum og geografi.

Hvorfor har selskapet overlevd i alle disse årene og ikke blitt kjøpt opp og integrert i andre selskaper? Det er sikkert mange svar på dette spørs-målet. Jeg tror noe av årsaken ligger i et dedikert og nært eierskap og korte beslutningslinjer. Dette har medført engasjement og høy trivselsfaktor blant våre medarbeidere, noe vi har fått bekreftet gjennom medarbeider-undersøkelser.

Dersom vi trives på jobb, kan vi yte mye og da takler vi store og små utfordringer på en god måte. Når vi trives, sprer vi et godt omdømme – som igjen gjør at vi tiltrekker oss dyktige mennesker.

Kruse Smith har mange dyktige ansatte innen alle fagområder i konsernet. Dette øker vår innovasjon- og omstillingsevne – egenskaper som er avgjørende for å lykkes i årene som kommer. Vi kan være stolte av vår arbeidsplass og hver enkelt av oss har et ansvar for å bidra til at den gode utviklingen fortsetter i de neste 80 årene.

Kampen i markedet blir ikke enklere fremover, men jeg er sikker på at Kruse Smith-konsernet har alle forutsetninger for å kunne lykkes.

Jeg vil takke alle ansatte for innsatsen som nedlegges for selskapet – en innsats som gjør at vi kan se lyst på de neste 80 år.

Vennlig hilsen

Jan Hestås, Konsernsjef

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith