Paradis Stasjon i Stavanger

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Kruse Smith har signert totalentreprisekontrakt med eiendomsutviklingsselskapet K2 Bolig og Bane Nor Eiendom om bygging av 44 leiligheter i bydelen Paradis i Stavanger.

  • Vi er stolte over å fortsette et godt samarbeid med K2 Bolig og Bane Nor Eiendom, og svært fornøyde med å ha kommet i mål om denne kontrakten sammen. De er profesjonelle byggherrer som stiller strenge krav til entreprenørene de samarbeider med. Det passer oss godt, forteller Skjalg Lund, regiondirektør i Kruse Smiths.

Boligprosjektet bygges i ett byggetrinn. På området er det videre planlagt et næringsbygg i nær tilknytning til leilighetsprosjektet. Kruse Smith har intensjonsavtale om å bygge dette når leietakerne er på plass.

  • Kruse Smith kom best ut etter en tidligfasekonkurranse hvor vi vurderte både konkret tilbud og tidligere samarbeid og erfaringer. Vi har fra før god erfaring med å bygge med Kruse Smith, og vi har etablert et godt og tillitsbasert samarbeid i dette nye prosjektet, forteller Sigve Hebnes, daglig leder for K2 Bolig.

Utbyggerne er ikke i tvil om at Paradis i Stavanger vil bli et svært ettertraktet bo- og næringsområde fremover. På Paradis stasjon skal det bygges nær 20 000 m2 med næringsareal, og i nær tilknytning er det godkjent planer for ytterligere 50 000 m2.

  • Her bygger vi moderne og fremtidsrettede leiligheter og næringsareal, sentralt på sentrum og midt i ett av regionens beste kollektivknutepunkt. Prosjektet Paradis Stasjon blir en viktig del av Stavangers byutvikling, oppsummerer Hebnes.

Grunnarbeidet starter i disse dager. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2023.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith