Kruse Smith – Kristiansand

Kruse Smith Entreprenør er rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg. Ta kontakt med oss for en presentasjon av vårt selskap, referanser og kompetanseområder.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner:

Besøksadresse:
Kjøita 40
4630 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 409
4604 Kristiansand

Telefon 38 14 56 00
Epost: firmapost@kruse-smith.no

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith