Kruse Smith – avdeling Bergen

Kruse Smith Entreprenør er rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg. Ta kontakt med oss for en presentasjon av vårt selskap, referanser og kompetanseområder.

Kontaktpersoner:

Besøksadresse:
Kanalveien 5, 2. etg.
5068 Bergen

Telefon 51 44 42 00
Epost: firmapost@kruse-smith.no

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith