Våre styrer

Styret i Kruse Smith AS

Styreleder:
– Sissel Leire

Styremedlemmer:
– Tomas Leire
– John G. Bernander
– Tore Olaf Rimmereid
– Liv Brit Kambo
– Karen Landmark

Konsernsjef:
– Jon Syrtveit

Styret i Kruse Smith Entreprenør AS

Styreleder:
– Jon Syrtveit

Styremedlemmer:
– Sissel Leire
– Tomas Leire
– Christian Justnes
– Eddy Henningsen
– Trygve Gulliksen

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith