Våre styrer

Styret i Kruse Smith AS

Styreleder:
Tore Olaf Rimmereid

Styremedlemmer:
Tomas Leire, Karen Landmark, John G. Bernander

Konsernsjef:
Jon Syrtveit

Styret i Kruse Smith Entreprenør AS

Styreleder:
Tore Olaf Rimmereid

Styremedlemmer:

Tomas Leire, Karen Landmark, John G. Bernander, Trygve Gulliksen, Eddy Henningsen og Pål Le Page.

Konsernsjef
Jon Syrtveit

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith