Konsernledelse

Anders Larsen
Direktør Forretningsutvikling
950 47 394
Tommy Jahnsen
Juridisk Direktør
970 50 154
Heidi Wolden
Konsernsjef
906 14 375
Kristin Stømer Frafjord
Regiondirektør Vest
481 41 513
Haakon Løberg
konstituert Regiondirektør Øst
916 41 833
Bjørn Velken
Anleggsdirektør
91 82 14 25
Jon Syrtveit
Regiondirektør Syd
95 26 87 82
Jens Ove Klev
Økonomidirektør
91 57 09 01
Rune Hognestad
Administrerende direktør Eiendom
452 47 080