Konsernledelse

Jon Syrtveit

Konsernsjef

95 26 87 82

Anders Larsen

Regiondirektør Syd

950 47 394

Skjalg Lund

Regiondirektør Vest

913 43 005

Terje Østerhus

Konst. regiondirektør Øst

988 01 744

Nils Christian Ravnaas

Økonomidirektør

950 34 028

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith