Konsernledelse

Jon Syrtveit

Konsernsjef

95 26 87 82

Anders Larsen

Regiondirektør Syd

950 47 394

Kristin Stømer Frafjord

Regiondirektør Vest

481 41 513

Tommy Jahnsen

Regiondirektør Øst / Juridisk direktør

970 50 154 

Bjørn Velken

Anleggsdirektør

918 21 425

Nils Christian Ravnaas

Økonomidirektør

950 34 028

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith