Mediekontakter

Jon Syrtveit

KONSERNSJEF

952 68 782

Stein Inge Jærnes

Leder merkevare og kommunikasjon

905 51 961

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith