Eiendomsutvikling Øst

Anders Kristian Dahl
Eiendomsutvikler
906 93 315
Johan Jørgen Holst
Regiondirektør Østlandet / Hordaland
400 05 036
Ørjan Jacobsen
Eiendomsutvikler
934 18 244
Morten O. Kildahl
Sjef Eiendomsutvikling Øst
905 89 600