Karen Landmark nytt styremedlem

Karen Landmark (42) er valgt som nytt medlem av konsernstyret i Kruse Smith. Hun jobber til daglig som prosjektleder i Eyde – klyngen, et nettverk av bedrifter innen prosessindustrien på Agder. Hun erstatter Heidi Wolden som 1.juni tiltrådte i rollen som konsernsjef i Kruse Smith.

 

Landmark har lang erfaring med å jobbe med endring og omstilling av organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har som forsker og rådgiver jobbet operativt og tett på en rekke bedrifter.

 

Bærekraft og miljø
Landmark har i mange år forsket på hvordan bedrifter kan lykkes i møte med det grønne skifte og samtidig skape verdier i et nullutslippssamfunn, og hun er i ferd med å avslutte sin doktorgrad (PhD) innen dette feltet. På spørsmål om hvorfor hun var motivert for et styreverv i Kruse Smith AS uttaler hun;

–  Kruse Smith har et solid omdømme og fremstår som et fremoverlent og endringsorientert selskap som er opptatt av å skape verdier for selskapet og samfunnet rundt. Videre signaliserer eierne ambisjoner når det gjelder miljø og bærekraft som motiverer meg. Jeg opplever at jeg har kompetanse og erfaring som selskapet kan ha nytte av i tiden fremover, og ser med glede og respekt frem til å bidra i et konsern som er utviklet gjennom flere generasjoner.

 

Ny kompetanse og nye perspektiv

Styreleder Sissel Leire ser frem til å få Karen Landmark inn i konsernstyret.

–  Gjennom Landmark får vi en kompetanse og erfaring som jeg tenker er avgjørende for fremtiden for vårt familieselskap. Bærekraft er et stort, viktig og samtidig luftig begrep. Familieselskapet vårt trenger å kunne navigere etter en strategi tuftet på konkret bærekraft og hvordan vi omstiller og posisjonerer oss i forhold til lavutslippssamfunnet. Men bærekraft handler også om å skape økonomiske resultater. Det er i denne balansegangen vi som jobber innen bygg, anlegg og eiendomsbransjen trenger nye perspektiv, nye erfaringer og ny kompetanse, sier Sissel Leire.

 

For mer informasjon kontakt:
Sissel Leire, Styreleder, tlf. 917 49 530 sissel.leire@kruse-smith.no
Erik Dale, HR -og kommunikasjonsdirektør, tlf: 915 71 377 erik.dale@kruse-smith.no

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith