Jon Syrtveit ansatt som konsernsjef i Kruse Smith

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Styret i Kruse Smith AS har ansatt Jon Syrtveit (54) som ny konsernsjef etter Heidi Wolden. Han har vært konstituert i stillingen siden mars i år.

  • Vi er tilfreds med at Jon Syrtveit er villig til å ta på seg den store oppgaven i en krevende periode for både bransjen og selskapet. Blant flere eksterne og interne kandidater er styrets vurdering at Syrtveit er den som oppfyller kriteriene best. Vi var hele tiden tydelige på at vi skulle ha en moderne og faglig sterk leder med bransjeerfaring, og da er det ekstra gledelig når den beste blant mange gode er en av våre egne, sier styreleder Sissel Leire.

Jon Syrtveit startet i Kruse Smith som økonomidirektør i 2003 og gikk videre til å bli regiondirektør for region Syd i 2008. Syrtveit har opparbeidet seg solid og relevant erfaring og har levert gode resultater for selskapet. Selskapet har vært gjennom store endringer og trenger ytterligere god fart i arbeidet med kontinuerlige forbedringer mot en positiv bunnlinje.

  • Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, men har samtidig svært stor respekt for oppgaven. Min viktigste jobb fremover blir helt klart å skape lønnsomhet i selskapet. Vi skal lære av våre feil, men så skal vi se fremover. Jeg vet hva som bor i dette selskapet, og det fyller meg med optimisme, sier den nye konsernsjefen.

Det er en krevende tid å ta over som toppleder i Kruse Smith og i entreprenørbransjen generelt. Selskapet har krevende år bak seg, og langtidseffektene av koronapandemien skaper usikkerhet for en hel industri. 

  • Kruse Smith har vært gjennom store endringer og trenger ytterligere god fart i arbeidet med kontinuerlige forbedringer mot en positiv bunnlinje. Hovedoppgaven for han, og alle oss andre, blir å skape god lønnsomhet i selskapet. Ut fra hva Jon har levert tidligere har jeg stor tro på ham i denne rollen, avslutter styreleder Sissel Leire.

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith