Jon Syrtveit konstitueres som konsernsjef i Kruse Smith

Jon Syrtveit og Sissel Leire

Kristiansand, 2. mars 2020
Konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith har meddelt styret at hun ønsker å fratre sin stilling for å bli administrerende direktør i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled i Stavanger.

Wolden har sin siste arbeidsdag som konsernsjef i Kruse Smith mandag 9. mars. Jon Syrtveit, direktør for region Syd i selskapet, konstitueres da som konsernsjef. Wolden har vært konsernsjef siden juni 2017 og står i en periode til selskapets disposisjon.

  • Heidi har stått i spissen for en langvarig og omfattende omstilling av selskapet knyttet til digitalisering, miljø og risikoforståelse, samtidig som det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten. Vi er takknemlig for hennes store innsats de nesten tre årene hun har ledet konsernet, sier styreleder Sissel

Styret i selskapet har nedsatt et ansettelsesutvalg som har startet arbeidet med å finne Woldens etterfølger.

Godt fundament

  • Jeg hadde sett for meg en lengre tidshorisont for lederjobben i Kruse Men muligheten til å få lede et pioner-selskap for det grønne skiftet innen maritim næring, ble for fristende. Samtidig er jeg stolt over å ha vært med å legge et godt fundament for at Kruse Smith skal være et lønnsomt og familieeid selskap i fremtiden, sier Wolden.

I desember offentliggjorde konsernet at det var inngått avtale om salg av datterselskapet Kruse Smith Eiendom til Solon Eiendom. Etter nyttår startet konsernet også et omfattende omstillings- og spareprogram der målet er å redusere faste kostnader med 64 millioner kroner. Dette arbeidet vil pågå for fullt under Syrtveits ledelse.

  • Jon har stor bransjekunnskap og kompetanse, og kjenner selskapet gjennom å ha vært en sentral leder i mange år. Det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner og nedbemanning vil nå bli ført i mål under ledelse av Jon, som har hatt en sentral plass i styringsgruppa helt fra vi startet prosessen, sier Leire.

Kontaktperson:

Styreleder Sissel Leire, mobil 917 49 530, e-post sissel.leire@kruse-smith.no

Foto: Styreleder Sissel Leire (til høyre) og konstituert konsernsjef Jon Syrtveit. Foto: Kruse Smith.

 

KORT OM KRUSE SMITH

 Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør, og den største privateide aktøren innen bygg og anlegg i Norge.

  • Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, og har omfattende virksomhet fra Oslo/Akershus-området i øst til Bergen i
  • Konsernet inngikk i fjor avtale med Solon Eiendom om å selge eiendomsselskapet Kruse Smith Solons overtakelse skjer 1. april i år.
  • I 2018 hadde Kruse Smith en omsetning på 4,33 milliarder kroner og et negativt resultat på 48 millioner
  • Selskapets ordrereserve var ved nyttår på 4,1 milliarder kroner

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith