Lærling og Utplassering

Kruse Smith er godkjent opplæringsbedrift, og medlem i Byggopp Opplæringskontoret for Byggfag. Konsernet har til enhver tid mange lærlinger, som fordeler seg mellom fagene betong, fjell- og bergverk, tømrer og anleggsmaskinmekaniker. Kruse Smith ser på lærlinger som sin viktigste rekrutteringsarena for håndverkere. Vi tilstreber å ha inntil 10% lærlinger.

For å søke læreplass eller utplassering i region Vest eller Kruse Smith Anlegg, klikk på menyknappene under. Søknader til region Syd og Øst henvises til EBA Opplæringskontoret.

Som lærling i Kruse Smith får du god opplæring av dyktige og erfarne fagfolk, din egen fadder, og du vil inngå i team og oppleve et solid faglig, og ikke minst sosialt fellesskap. Vi står ofte ovenfor store faglige utfordringer, og legger derfor vekt på utvikling av våre ansatte.

Kontaktpersoner:

Region Syd (Kristiansand)
Even Røsstad, Leder egenproduksjon. Telefon 907 31 942

Region Øst
Tommy Jahnsen, Regiondirektør. Telefon 970 50 154

Region Vest 
Arne Lima, Leder for håndverkere. Telefon 932 41 712

Anlegg/tunnel
Silje Løvås, Leder egenproduksjon. Telefon 414 02 168

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith