Lærling og Utplassering

Kruse Smith er godkjent opplæringsbedrift, og medlem i Byggopp Opplæringskontoret for Byggfag. Konsernet har til enhver tid om lag 50 lærlinger, som fordeler seg mellom fagene betong, fjell- og bergverk, tømrer og anleggsmaskinmekaniker.

For å søke læreplass eller utplassering i region Vest, klikk på menyknappene under. Søknader til region Syd og Øst henvises til EBA Opplæringskontoret.

Som lærling i Kruse Smith får du god opplæring av dyktige og erfarne fagfolk, din egen fadder, og du vil inngå i team og oppleve et solid faglig, og ikke minst sosialt fellesskap. Vi står ofte ovenfor store faglige utfordringer, og legger derfor vekt på utvikling av våre ansatte.

Kontaktpersoner:

Region Syd (Kristiansand)
Even Røsstad, Leder for Håndverkere. Telefon 907 31 942

Region Øst
Haakon Løberg, Distriktssjef. Telefon 916 41 833

Region Vest (Haugesund og Sandnes/Stavanger)
Arne Lima, Akkord- og lærlingkoordinator. Telefon 932 41 712

Anlegg/tunnell
Silje Løvås, Leder egenproduksjon. Telefon 414 02 168

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00
Telefax: 38 14 56 99

Følg Kruse Smith