Lærling og utplassering

Kruse Smith er godkjent opplæringsbedrift, og medlem i Byggopp Opplæringskontoret for Byggfag. Vi har til enhver tid mange lærlinger innenfor fagene betong og tømrer. Kruse Smith ser på lærlinger som sin viktigste rekrutteringsarena for håndverkere. Vi tilstreber å ha inntil 10% lærlinger.

I Rogaland tilbyr vi læreplasser i betongfaget. I Agder og Telemark-Vestfold tilbyr vi læreplass i betong- og tømrerfaget. 

For å søke læreplass eller utplassering Kruse Smith, benytt menyene under.

Som lærling i Kruse Smith får du god opplæring av dyktige og erfarne fagfolk, din egen fadder, og du vil inngå i team og oppleve et solid faglig, og ikke minst sosialt fellesskap. Vi står ofte ovenfor store faglige utfordringer, og legger derfor vekt på utvikling av våre ansatte.

Kontaktpersoner:

Agder og Telemark-Vestfold
Marius Eide, Leder egenproduksjon. Telefon 902 38 712

Rogaland
Arne Lima, Leder for håndverkere. Telefon 932 41 712

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith