iPG – grunnstammen i en heldigital verdikjede

Entreprenør- og byggebransjen er en av verdens største. I Norge representerer den en omsetning på over 500 milliarder årlig. Bransjen er preget av lave marginer, og vi klarer ikke å holde tritt med andre bransjer når det gjelder produktivitetsutvikling. To av hovedårsakene er mangel på digitalisering og manglende fokus på hvordan vi gjennomfører prosjektene våre.

I Kruse Smith forsøker vi å gjøre noe med dette ved å innføre en ny produksjonsprosess. Vi etablerer en heldigital verdikjede der vi samler data om hvordan vi gjennomfører prosjektene. Dermed kan vi raskere og enklere overføre erfaringer mellom prosjektene, og ta i bruk det som fungerer bra.

Konkrete grep på byggeplass

Målinger for hva som er den reelle produktive tiden på byggeplassen varierer, men flere operere med tall ned mot at kun 50 % av tiden er produktiv. Nå forsøker vi å legge forholdene til rette for arbeidet på byggeplass slik at mer av den tilgjengelige tiden til hver enkelt medarbeider går med til produktivt arbeid.

iPG ble løsningen for oss

iPG er en heldigital prosess med automatisk logging av data og innsikt som strømlinjer hele byggeprosessen. Kruse Smith er først ute i verden med å digitalisere verdikjeden og prosjektgjennomføringen på dette nivået. Andre har tatt for seg deler av prosessene og utviklet digitale verktøy, men de har ikke den samme totale integrasjonen.

Vi gjør dette for å bli en enda bedre leverandør – en som alltid leverer som avtalt og til rett tid. Dessuten setter iPG fart på våre interne lærings- og endringsprosesser, derfor har vi besluttet å bruke denne prosessen i alle våre nye prosjekter. Dermed vil vi også lettere kunne realisere de økonomiske gevinstene av økt presisjon og effektivitet.

Én integrert plan som er oppdatert ift. hva som faktisk skjer på byggeplass

Nivå 1: Masterplan

Etableres med faser og hovedmilepæler. Milepælene er ofte kontraktuelle forpliktelser vi har med byggherre.

Nivå 2: Faseplanlegging

De ulike fasene detaljeres og deles opp med konkrete arbeidspakker ned på ukenivå. En arbeidspakke inneholder det som skal utføres av et fag i et definert, fysisk område. Arbeidspakken har en varighet på maks 1 uke.

Faseplanen kobles også til BIM slik at alle arbeidspakker er linket til elementene som skal bygges. På denne måten kan vi visualisere byggingen før vi bygger, samtidig som vi får en kobling mellom hva som skal gjøres og hvor mye det er. For eksempel å bygge en vegg som er 12 meter lang/28m2/0,7 m3.

Nivå 3: Utkikksmøte

I utkikksmøtet handler det om å gjøre arbeidspakkene sunne. Vi sjekker om forutsetningene for å gjøre oppgaven er til stede: Har vi den informasjonen vi trenger (tegninger, skjema etc.)? Har vi bestilt materialer, og vil de komme til byggeplass i tide? Har vi allokert mannskapet vi trenger?

Utkikksmøtet ser alltid 4-8 uker fram på planen for å legge forholdene til rette for at oppgavene kan gjennomføres som planlagt. Dermed skapes det større forutsigbarhet på byggeplass.

Nivå 4: Ukemøte

Hver uke samles basene for å planlegge de kommende tre ukers arbeid i detalj. Dette gjøres ved at arbeidspakkene brytes ned fra ukenivå til å daglige jobbkort for hvert enkelt fag.

Nivå 5: Dagsmøte

Hver dag samles basene til en kort gjennomgang av hva som skjedde dagen før. Hva fikk vi gjort av det vi hadde planlagt? Hva ble ikke utført? Hva skal skje i dag?

For hvert jobbkort som ikke blir utført etter plan, blir det re-planlagt samtidig som det logges en årsak for at dette ikke ble gjennomført. Årsakene analyseres for å finne ut om vi trenger å gjøre tiltak for å legge forholdene enda bedre til rette for gjennomføring på byggeplassen.

Hele tiden er målet å skape forutsigbarhet og på den måten sikre at vi blir mer effektive.

En sosial prosess basert på BIM 4D og Last Planner

iPG bygger på prinsippene i LEAN Construction og kombinerer Last Planner System for produksjonskontroll med BIM 4D. Under utviklingen av løsningen har vi lagt vekt på tre viktige prinsipper: enkel, visuell, feedback:

  • Enkel som at løsningen skal gjøre arbeidsoppgavene enklere.
  • Visuell som i at dataene skal være lett tilgjengelige og presentert på en måte som gir mening for den som skal utføre oppgaven.
  • Feedback som at vi gjennom utførelse av oppgavene våre skal logge data om hvordan vi jobber, slik at vi har grunnlag for læring og forbedring.

Utfordring?

Folk har det travelt, og det er ikke til å stikke under en stol et det krever innsats for å være forberedt til planmøtene. Folk må være villige til å endre sitt tankesett. Vi må faktisk følge våre egne planer og gjøre som vi har avtalt.

Drivkraften er gleden over å gjøre en god jobb

Ved å innføre iPG gjør Kruse Smith store endringer. Dette er et stort løft innenfor satsningen på digitale hjelpemidler. Samtidig er det en stor satsning på å skape en digital verdikjede.

iPG legge forholdene enda bedre til rette for våre egen ansatte og for våre underleverandører slik at hver og en får gjort mer av det de liker aller best; nemlig å bygge. Og ved å standardisere prosessen for planlegging og gjennomføring blir ikke bare vi mer effektive – vi bygger også verdi for våre kunder.

En løsning mange har nytte av

Vi har utviklet iPG sammen med gode partnere: Communicate utviklinger IP-plattformene. Catenda sørger for koblingen opp mot BIM. Karabin hjelper med implementering og gevinstrealisering.

iPG er en løsning som er relevant for andre i byggebransjen. Den er også gyldig for andre bransjer, og vi ser på måter for å ta løsningen ut i markedet.

 

Kruse Smith AS

Kjøita 40
4630 Kristiansand
Postboks 409
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 56 00

Følg Kruse Smith